Pensioenfondsen: kosten en alternatieve beleggingen

Pensioenfondsen: kosten en alternatieve beleggingen

Op 26 maart a.s. organiseert Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) in samenwerking met Erasmus School of Economics (ESE) de conferentie “Pensioenfondsen: kosten en alternatieve belegging”. Deze bijeenkomst, onder dagvoorzitterschap van prof.dr. Onno Steenbeek (hoogleraar Risicobeheer van pensioenfondsen aan Erasmus School of Economics, staat in het teken van twee actuele thema's in de pensioensector, te weten kostentransparantie en de rol van illiquide beleggingen.

De laatste inzichten uit de wetenschap worden gekoppeld aan de huidige praktijk. Sprekers zullen proberen om samen met de deelnemers conclusies te trekken ten aanzien van de meetbaarheid en transparantie van uitvoeringskosten. Tevens zullen de voor- en nadelen van het beleggen in illiquide assets in kaart gebracht worden en daarnaast belicht worden vanuit het oogpunt van de toezichthouder. Medewerkers van Netspar-partners en Netspar fellows zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Locatie:
Erasmus Congrescentrum, Forumzaal
Campus Woudestein

Meer informatie

Klik hier voor informatie over het programma en de registratie.