Peter Kavelaars over de Bond voor Belastingbetalers

Peter Kavelaars over de Bond voor Belastingbetalers

Waar blijft het belastinggeld? Zelfs voor de Algemene Rekenkamer is het nauwelijks traceerbaar. Ieder jaar versleutelen Rijk, Provincies en Gemeenten tezamen voor 10 miljard euro’s aan subsidies. Waar ze heen gaan is op zich wel bekend, maar of ze opleveren waar ze voor bedoeld zijn, veel minder. De opgerichte Bond voor Belastingbetalers wil daar verandering in aanbrengen. Zij vindt dat de overheid geen belastingen meer mag innen zonder ook verantwoording af te leggen. Ze wil een transparant en rechtvaardig belastingstelsel. En ze gaan misstanden aan de orde stellen, foute uitgaven worden blootgelegd. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, reageert op de stelling: 'De Bond voor Belastingbetalers, is een heel goed idee!', in het radioprogramma Avondspits op Radio 1 op donderdag 27 juni 2013.

Peter Kavelaars vindt het een goed idee dat er meer inzicht naar de bestemming van het belastinggeld komt voor de burger, maar hij denkt niet dat een dergelijke bond een oplossing is. Zelf denkt hij dat het een goed voorstel is om bij je aanslag een overzicht te krijgen waarin staat aangegeven waar je betaalde belastinggeld precies naartoe gaat.

Meer informatie

Klik hier voor het volledige fragment. Het interview met Peter Kavelaars is te horen tussen 14:05 min. en 18:30 min.