Peter Kavelaars over de invoering van de financiële transactietaks

Peter Kavelaars over de invoering van de financiële

De heffing op de handel in effecten en derivaten die elf EU-landen willen invoeren, ondervindt zware juridische tegenwind. Deskundigen van de EU-ministerraad zeggen dat het voorstel van de Europese Commissie voor zo’n financiële transactietaks (FTT) ondeugdelijk is en op meerdere punten in strijd is met internationale rechtsbeginselen en het EU-verdrag. Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, geeft zijn reactie bij BNR Nieuwsradio in de uitzending van woensdag 11 september 2013. 

Op de vraag voor wie dit nou een tegenslag is, antwoordt Kavelaars: "Vooral voor de Europese Commissie, want die heeft zich de afgelopen jaren heel erg ingespannen om de FTT in heel Europa ingevoerd te krijgen. Het bezwaar is nu dat de FTT zodanig is ingestoken, dat ook de lidstaten die niet meedoen, geraakt worden door die belastingheffing. Deze belastingheffing gaat eigenlijk over de grens heen."

Vooral deze bepaling dat de heffing ook geldt voor instellingen uit landen die niet meedoen aan de taks, wordt illegaal geacht. Maar de raadsadviseurs hekelen ook de concurrentieverstorende werking van een eenzijdige invoering van de belasting door een beperkt aantal EU-landen. Daarmee is het voorstel, dat al eerder stuitte op de veto’s van een aantal landen waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, in zijn huidige vorm vrijwel zeker van de baan. Deskundigen houden er ernstig rekening mee dat de FTT nooit meer het daglicht zal zien.

Meer informatie
  • Klik hier voor het interview bij BNR Nieuwradio d.d. woensdag 11 september 2013.