Peter Kavelaars presenteert: 'Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk'

Peter Kavelaars presenteert: 'Het fiscale stelsel in het

In het kader van het tweehonderdjarig bestaan van het Koninkrijk heeft co-auteur Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics, op 27 november 2013 in Hotel Des Indes te Den Haag het boek  ‘Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk’ aangeboden aan de gouverneur van Sint Maarten, de heer Eugene Bernard Holiday.  

Sinds 10 oktober 2010 is het Koninkrijk 'anders' geworden omdat Curaçao en St. Maarten daarbinnen de status aparte hebben gekregen, zoals Aruba die al had, en omdat de overige drie eilanden - Bonaire, St. Eustatius en Saba (de BES) - onderdeel van Nederland zijn geworden: Caribisch Nederland. Die nieuwe status verschaft de BES niettemin een geheel eigen juridisch stelsel. Dat geldt ook voor de fiscale regelgeving. Naast eigen lokale belastingen geldt er een stelsel van rijksbelastingen, dat afwijkt van de Nederlandse fiscale regels. De uitvoering daarvan geschiedt niettemin door de Nederlandse Belastingdienst. Ook anderszins is er sprake van een wisselwerking met het Nederlandse fiscale stelsel; doordat een winstbelasting ontbreekt zijn noodgrepen vereist om belastingvermijding te voorkomen en dat leidt onder omstandigheden tot belastingplicht in Nederland. In het boek ‘Het fiscale stelsel in het Caribisch Koninkrijk’ wordt ingegaan op het volledige fiscale stelsel zoals dat op de BES sinds 1 januari 2011 geldt, de wisselwerking met het Nederlandse belastingstelsel en de internationale fiscale aspecten. Daarnaast zijn in dit boek de fiscale stelsels van de andere landen van het Caribische deel van het Koninkrijk opgenomen. In beginsel zijn die stelsels niet gewijzigd sinds de nieuwe status. Niettemin vinden ook hier geleidelijk aan duidelijke ontwikkelingen plaats die tot veranderingen leiden.

Eugene Bernard Holiday werd bij koninklijk besluit tot de eerste Gouverneur van Sint Maarten benoemd en bekleedt deze functie, na het afleggen van de eed ten overstaan van koningin Beatrix, sinds 10 oktober 2010. Als gouverneur vertegenwoordigt Holiday Koning Willem Alexander op Sint Maarten en treedt hij op als staatshoofd van het eiland. Als gouverneur vertegenwoordigt hij ook de Koninkrijksregering op Sint Maarten.