Pieter Verrest hoogleraar Strafrecht aan EUR

Foto van prof. Pieter Verrest

Prof.mr.dr. Pieter Verrest is per 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar Strafrecht en Strafprocesrecht, in het bijzonder Europees en Internationaal Strafrecht,i n Erasmus School of Law (EUR).

Europese dimensie van het strafrecht
Prof. Verrest richt zich op de maatschappelijke dynamiek van het strafrecht. Het gaat daarbij om het verschaffen van inzicht in de maatschappelijke discussie over strafrechtelijke onderwerpen, de totstandkoming van beleid en wetgeving, en de werking daarvan in de praktijk. Het strafrecht en strafprocesrecht krijgen steeds vaker vorm binnen in Europa uitgezette kaders. Verrest wil daarom meer aandacht genereren voor de Europese dimensie van het strafrecht in het onderwijs en onderzoek van Erasmus School of Law. Hij kent Europa “van binnen uit”. Zo neemt hij deel aan onderhandelingen over de totstandkoming van nieuwe Europese regelgeving, verzorgt de implementatie daarvan in wetgeving en praktijk, en is hij vaak nauw betrokken bij de vele Europese evaluaties van het Nederlandse rechtsbestel. Verder beschikt hij over een ruime rechtsvergelijkende kennis.

Pieter Verrest heeft aan de EUR een aanstelling van 0,3 fte. Hij blijft daarnaast werkzaam als raadadviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Lees hier het volledige bericht.