The Power of Alignment 2013

Graag vragen wij uw aandacht voor het tweede Annual S-ray Seminar op 11 december aanstaande: The Power of Alignment 2013. Wat is strategische alignment, waarom is het zo relevant, hoe maak je het praktisch hanteerbaar, en hoe kom je tot verbetering?

Praktische ervaringen zullen worden gedeeld door chief executives van Unilever, ProRail en de FIOD|Belastingdienst, bedrijven waar S-ray Diagnostics in 2013 strategische alignment verbetertrajecten heeft begeleid. Drie compleet verschillende branches, drie compleet verschillende bedrijven, en drie compleet verschillende rollen; maar één verbindende uitdaging: strategie en alignment. Wat food, rail en fiscale opsporing in die optiek met elkaar gemeen hebben: u kunt er op 11 december 2013 uit eerste hand kennis van nemen.

S-ray Diagnostics is een kennisbedrijf van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is in het bijzonder gelinkt aan de Erasmus School of Economics door haar Technology Director, Prof. dr. Patrick Groenen. Deze link neemt de wetenschappelijke verplichting met zich mee om toegepaste en opgedane kennis beschikbaar te stellen aan het publiek. Want ook dat is kennisvalorisatie. Vandaar dat we in navolging van de eerste editie in 2012, ook het jaar 2013 afsluiten met een seminar.

Meer informatie
  • Voor meer informatie en voor uw aanmelding kijkt u op www.s-ray.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen