“Praten over nationale identiteit hoort geen taboe te zijn”

“Praten over nationale identiteit hoort geen taboe te zijn”, stelt bijzonder hoogleraar Will Tiemeijer in een uitgebreid interview in de Volkskrant over migratie en integratie. Tiemeijer is bijzonder hoogleraar gedragswetenschappen en beleid aan de Erasmus Universiteit en medewerker van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Hij buigt zich in zijn onderzoek over vragen als: wat houdt ons bijeen? En wat is het dat wij verwachten van mensen die hier wonen of komen wonen?' De antwoorden staan in het net verschenen essay Project Nederland. Het stuk is een verkenning die voortbouwt op het WRR-rapport Samenleven in verscheidenheid, een grote studie over migratie en integratie die in december werd gepubliceerd.

Nieuw verhaal nodig

“Een van belangrijkste conclusies uit het rapport is dat de verscheidenheid flink toeneemt en dat we die in goede banen moeten leiden”, zegt hij in de Volkskrant. “Bij de interne discussies daarover zei ik: dan moet je ook iets met het identiteitsdebat. Als je het hebt over nieuwkomers die ingepast moeten worden, roept dat de vraag op: waarin dan precies? Daarnaast was er de verontrustende conclusie: in wijken waar de verscheidenheid groter is, neemt de sociale cohesie af. Er is dus een nieuw verhaal nodig om alle groepen bijeen te houden.”

Pin tradities niet vast

Een te strak vastgelegde nationale identiteit kan anderen uitsluiten, ziet hij. “Zodra je gaat vastpinnen welke tradities, symbolen en kenmerken typisch Nederlands zijn, creëer je het risico dat bepaalde groepen erbuiten vallen. Mensen kunnen niet van mij eisen dat ik op Koningsdag sta te hossen, of dat ik nu ga schaatsen - laat me alsjeblieft. Ik ga niet schaatsen, maar ik ben toch echt heel Nederlands.”

Lees het hele interview op Volkskrant.nl

Professor
Gerelateerde content

Terwijl het debat over integratie verhardt, kalft het beleid steeds verder af

Gedecentreerd beleid wordt gezien als antwoord op het besturen van complexe problemen, maar Ilona van Breugel's onderzoek laat zien dat dit bij integratie juist…

Het Black Lives Matter-debat heeft drie tekortkomingen

De bestrijding van racisme is geen ‘crisis-aanpak’, betoogt hoogleraar migratie- en diversiteitsbeleid Peter Scholten. Drie aspecten maken dat verandering kan beklijven.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen