Prettig oud worden in eigen buurt van Nederlandse burgers met en zonder migratieachtergrond

Met de snelle vergrijzing van de bevolking worden beleidsmakers en dienstverleners zich steeds meer bewust van het belang van het bouwen en in stand houden van age-friendly communities. Het is duidelijk dat “leeftijdsvriendelijk” betrekking heeft op de invloed van de context op het welzijn van mensen. Maar hoe? Wat is een age-friendly community en is die verschillend voor autochtone en allochtone ouderen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen met en zonder migratieachtergrond op een prettige manier oud worden in hun eigen buurt? Prof.dr. Anna Petra Nieboer en prof.dr. Jane Murray Cramm hebben een subsidie toegekend gekregen door NWO vanuit de Open Competitie voor het nieuwe onderzoeksproject waarin zij dit gaan onderzoeken.

Tot nu toe is onbekend hoe autochtone en allochtone ouderen in Nederland age-friendly communities ervaren. Ook is onbekend of en hoe age-friendly communities hen helpen welzijn te realiseren, wat de mogelijkheden beperkt om passende interventies te ontwikkelen.

Theorie-gestuurde benadering

Goede interventies zijn gebaseerd op goede theorie. Om inzicht te krijgen in de verschillen in leeftijdsvriendelijkheid van buurten en mogelijke verschillen in de vereisten voor leeftijdsvriendelijke buurtontwikkeling tussen autochtone en allochtone ouderen, zal een theorie-gestuurde benadering gebruikt worden. Dit onderzoek zal bijdragen aan theorievorming door systematisch te onderzoeken wat ouderen uit hun buurt halen en de omstandigheden die de realisatie van welzijn beïnvloeden, inclusief de rol van individuele hulpbronnen en buurtkenmerken.

Nieuw terrein verkennen

Een mixed-methods onderzoeksopzet zal worden gebruikt bestaande uit: (i) Q-studies (een combinatie van diepte-interviews en kwantitatieve analyses); (ii) een pilot vragenlijstonderzoek; (iii) een hoofdonderzoek in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en Amsterdam; en (iv) focusgroepen. Door werkelijk nieuw terrein te verkennen op het gebied van age-friendly communities, zullen de resultaten van het voorgestelde onderzoek nieuw empirisch bewijs leveren, bijdragen aan theorieontwikkeling, en helpen bij de ontwikkeling van interventies gericht op het verbeteren van levensloopvriendelijke buurten en welzijn voor autochtone en allochtone oudere bevolkingsgroepen, en daarmee bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de gemeenschap. “Dit project vertelt ons hoe we kunnen zorgen dat ouderen met en zonder migratieachtergrond op een prettige manier oud worden in hun eigen buurt,” zegt Nieboer over het onderzoeksproject. “Het draagt daarmee bij aan goede zorg en ondersteuning van ouderen in de samenleving.”

Klik hier om meer te lezen over de subsidie en het project.

Professor

Prof.dr. Anna Petra Nieboer

Professor

Prof.dr. Jane Murray Cramm

Meer informatie

Dit onderzoeksproject heeft subsidie ontvangen van het NWO Open Competition SSH-onderzoeksprogramma. Lees hier meer over het programma en dit project.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen