Prof. Kroeze (Erasmus School of Law) naar Hoge Raad

Prof. mr. Maarten Kroeze, hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law, is per 1 september 2016 benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden. Prof. Kroeze neemt zitting in de civiele kamer van de Hoge Raad.

De benoeming van prof. Kroeze tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden is een bijzondere eer voor de Erasmus Universiteit. Het bestuur van Erasmus School of Law feliciteert prof. Kroeze heel hartelijk.

Prof. mr. Maarten J. Kroeze
Maarten Kroeze was van februari 2009 tot februari 2013 decaan van Erasmus School of Law. Daarvoor was hij anderhalf jaar vicedecaan met de portefeuille onderzoek. Naast hoogleraar Ondernemingsrecht is prof. Kroeze onder meer voorzitter van de sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht, beschermheer en bestuurslid van het Erasmus Honours Law College en nauw betrokken bij het onderzoekprogramma Lex Mercatoria.

Maarten Kroeze voltooide in 1994 zijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Hij was aansluitend vier jaar universitair docent bij deze universiteit. Van oktober 1998 tot juni 2004 werkte hij als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Op 14 april 2004 promoveerde Kroeze (cum laude) op het proefschrift “Afgeleide schade en afgeleide actie”. In juni 2004 werd hij benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht aan Erasmus School of Law. Prof. Kroeze is bewerker van een deel uit de Asserserie over de rechtspersoon. Hij bekleedt daarnaast verschillende redacteurschappen, is lid van de adviescommissie vennootschapsrecht en heeft zitting in het bestuur van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereeniging ‘Handelsrecht’.

Meer informatie over Maarten Kroeze

Hoge Raad
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechterlijke instantie in ons land op het gebied van het civiele recht, het strafrecht en het belastingrecht. De leden van de raad zijn ingedeeld in drie kamers: de eerste of civiele kamer, de tweede of strafkamer en de derde of belastingkamer. President van de Hoge Raad is prof. Maarten Feteris, tevens hoogleraar Formeel belastingrecht aan Erasmus School of Law.

Meer over de Hoge Raad der Nederlanden