Prof.dr. Anne Margriet Pot nieuwe hoogleraar bij ESHPM

Prof.dr. Anne Margriet Pot

Prof.dr. Anne Margriet Pot, strategisch adviseur langdurige zorg bij IGJ, is benoemd tot hoogleraar ‘Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg’ bij ESHPM. Roland Bal over deze nieuwe leerstoel: “Met de komst van Professor Pot geeft ESHPM een nieuwe impuls aan het onderzoek naar het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Haar focus op persoonsgerichte zorg vormt daarbij een welkome aanvulling die nauw aansluit bij de transitie die de zorg op dit moment doormaakt.”

De IGJ streeft ernaar het toezicht op de langdurige zorg beter te laten aansluiten bij de toenemende netwerkstructuur van de gezondheidszorg. Daarnaast wil de IGJ in het toezicht meer recht doen aan de ervaringen en kennis van alle betrokkenen, zeker die van patiënten en cliënten zelf. Bovendien is een stevige verankering tussen wetenschap en toezichtpraktijk voor de IGJ essentieel om voortdurend te kunnen verbeteren.

“Ons toezicht vraagt om innovatie”, aldus Anne Margriet. “Het publiek krijgt steeds meer zeggenschap in de samenleving, ook over de zorg die mensen ontvangen. De maatschappelijke positie en legitimiteit van toezichthouders zijn niet langer vanzelfsprekend. Netwerkzorg roept de vraag op wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van die zorg. Zorgaanbieders maar ook wijzelf spelen nog onvoldoende in op de behoeften en voorkeuren van patiënten en cliënten. Het is essentieel om te luisteren naar hun ervaringen, naast die van familieleden en zorgprofessionals. Dit alles vraagt om een meer flexibele vorm van toezicht die persoonsgerichte en geïntegreerde zorg stimuleert.”

Anne Margriet brengt belangrijke expertise mee voor de invulling van deze nieuwe leerstoel. Vanaf 2007 was zij hoogleraar Ouderenpsychologie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en sinds 2019 buitengewoon hoogleraar bij de North-West University in Zuid-Afrika. Voordat zij eind 2018 bij de IGJ kwam, werkte zij vier jaar als diplomaat en senior gezondheidsadviseur Langdurige zorg en Dementie bij de World Health Organization (WHO) in Genève, uitgezonden door VWS. Eerder was zij onder andere hoofd van het programma Ouderen bij het Trimbos-instituut, en doceerde zij aan de afdeling Ouderengeneeskunde aan de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit. Ook heeft zij als klinisch psycholoog bij diverse zorgorganisaties gewerkt. Zij studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit.

Wij heten Anne Margriet van harte welkom bij ESHPM en kijken uit naar onze samenwerking.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen