Professor Arwin van Buuren benoemd tot Strategic Dean Impact & Engagement aan EUR

Arwin van Buuren

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) streeft naar het maken van positieve maatschappelijke impact. Om deze missie van onze universiteit de komende jaren nog meer kracht bij te zetten is de tijdelijke rol van Strategic Dean Impact & Engagement gecreëerd. Prof.dr. Arwin van Buuren gaat per 1 april 2024 met deze uitdaging aan de slag.

Arwin gaat in zijn nieuwe rol de EUR-brede impactstrategie verder aanjagen, zorgen voor verbinding en rapporteren over de voortgang. Het is een tijdelijke rol, die samenhangt met de huidige en nieuwe strategie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, vooralsnog voor een periode van vier jaar. De opdracht voor de Strategic Dean Impact & Engagement is in gezamenlijkheid geformuleerd door het College van Bestuur (CvB) en College van Decanen (CvD). De Strategic Dean gaat het CvB en de decanen adviseren op de thema’s impact en engagement.

Person riding a bicycle on the campus Woudestein near the pond

Versterken en benutten van onze relatie met de samenleving

Arwin van Buuren: “Ik ben zeer vereerd dat ik deze belangrijke, nieuwe rol mag gaan vervullen. Ik ben ervan overtuigd dat onze universiteit een grote en positieve rol kan spelen bij de vele vraagstukken die er zijn. We hebben daar al grote stappen in gezet. Het is wat mij betreft heel belangrijk dat wij als universiteit laten zien dat wij van toegevoegde waarde zijn en echt verantwoordelijkheid nemen voor de problemen waar de samenleving mee worstelt.”

Arwin benadrukt daarbij het belang van samenwerken: “Het is cruciaal dat we onze relatie met de samenleving – ons engagement – versterken en benutten om de impact van ons onderwijs en onderzoek te vergroten. Daar wil ik graag mee aan de slag en ik zie er naar uit om dit niet alleen samen met het CvB en de decanen, maar vooral ook met de hele EUR-gemeenschap vorm te geven.”

Arwin blijft ook nog voor twee dagen per week verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) als hoogleraar Bestuurskunde. Zijn rol als directeur van de vakgroep Bestuurskunde en Sociologie zal hij de komende maanden afbouwen en overdragen.

Annelien Bredenoord

Het College van Bestuur (CvB) is verheugd met de benoeming. Prof. dr. Annelien Bredenoord, rector magnificus EUR: “Erasmus Universiteit Rotterdam wil een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en impact maken. Niet als een kennisinstituut op afstand, maar midden in de maatschappij. Met onze organisatiebrede strategie hebben we al veel bereikt, maar als Strategic Dean Impact & Engagement zal prof.dr. Arwin van Buuren deze focus nog meer kracht bij zetten de komende jaren. Arwin is een echte verbinder en valt op door zijn duidelijke visie en brede expertise met betrekking tot dit onderwerp.”

Gerelateerde content
Onderzoeken hoe universiteiten in Nederland zich organiseren om "maatschappelijke impact" te creëren, en de implicaties daarvan voor onderzoekers
group of five people sitting on a terrace
Dit jaar deed een recordaantal van 74 teams mee, met een focus op logistiek, de energietransitie en het maken van maatschappelijke impact.
Winnaars Erasmus University Challenge 2023

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen