Promotieonderzoek Matthijs van der Loos: Ondernemerschap zit deels in de genen

Promotieonderzoek Matthijs van der Loos: Ondernemerschap zit

Of je wel of niet ondernemer wordt, heeft deels ook te maken met je genenpakket. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus School of Economics, in samenwerking met het Erasmus MC. Onderzoeker Matthijs van der Loos, PhD student aan Erasmus School of Economics, zocht voor zijn promotieonderzoek naar zogenaamde 'ondernemersgenen', door te kijken naar reeds gemeten DNA.

Voor dit onderzoek is een 'gentrepreneur consortium' in het leven geroepen, waarmee 50 duizend mensen wereldwijd zijn onderzocht op hun DNA, alsmede hun carrière. Uit deze databank blijkt dat er (nog) geen specifiek 'entrepreneurgen' is gevonden. Wel zijn er talloze genen die van invloed kunnen zijn op ondernemerschap. Van der Loos: "Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals geslacht, opleidingsniveau, risicovoorkeuren en bijvoorbeeld een overmoedige of optimistische attitude. Sommige van deze eigenschappen kunnen op hun beurt ook weer genetisch bepaald zijn".

Voor het vinden van een echt 'ondernemersgen' zou volgens Van der Loos een nog veel grotere steekproef nodig zijn.

Meer informatie
  • Klik hier voor het artikel in het NRC d.d. zaterdag 7 september 2013.
  • Klik hier voor het stuk op NUzakelijk d.d. vrijdag 6 september 2013.
  • Klik hier voor de aankondiging van de promotie van Matthijs van der Loos d.d. 5 juni 2013.
  • Klik hier voor eerder onderzoek van Matthijs van der Loos in samenwerking met Philipp Koellinger, universitair docent ondernemerschap aan Erasmus School of Economics, over de invloed van DNA op economische en politieke voorkeuren.