Rector magnificus Annelien Bredenoord in speciale adviescommissie van de Europese Unie

View of rotterdam
Annelien Bredenoord

Prof.dr. Annelien Bredenoord is benoemd tot lid van de High-Level Expert Group Horizon Europe. Ze deelt daarin haar expertise op het gebied van sociale en geesteswetenschappen. De deskundigengroep is in het leven geroepen voor de tussentijdse evaluatie van Horizon Europa, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie.

De groep ging op 5 december 2023 van start in Brussel en zal een centrale rol spelen in het adviseren van de Europese Commissie over de toekomst van Horizon Europe en het formuleren van een visie voor het volgende onderzoeks- en innovatieprogramma.

Wetenschapper aan het woord
Alexander Santos Lima

Wetenschap stimuleren in Europa

Horizon Europe stimuleert wetenschap en innovatie in Europa en wil het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

De deskundigengroep wordt voorgezeten door Manuel Heitor, professor aan het Instituto Superior Técnico, Universiteit van Lissabon, en bestaat uit vooraanstaande professionals uit verschillende vakgebieden in de Europese Unie. Prof.dr. Bredenoord, vooraanstaand wetenschapper in de ethische beoordeling van biomedische technologie, en de enige vertegenwoordiger met een achtergrond in sociale en menswetenschappen, sluit zich aan bij een divers panel van deskundigen die waardevolle inzichten willen verschaffen in de stand van zaken op het gebied van onderzoek & innovatie (O&I) in de EU.

''Wetenschap en innovatie zijn meer dan ooit nodig om de grote maatschappelijke uitdagingen en de groene, digitale, sociaaleconomische en demografische transities waarmee we geconfronteerd worden, aan te pakken''

prof.dr. Annelien Bredenoord

rector magnificus

Bredenoord: “Innovatie nodig voor alle maatschappelijke uitdagingen”

In haar rol als lid van de deskundigengroep zal prof.dr. Bredenoord bijdragen aan het vormgeven van de toekomst van Horizon Europe, het stimuleren van impactvol onderzoek en innovatie, het waarborgen van financiering, het ondersteunen van fundamenteel onderzoek en het omgaan met de uitdagingen en verwachtingen van beleidsmakers en de bredere Europese gemeenschap.

Prof.dr. Annelien Bredenoord is enthousiast over de benoeming en zeer gemotiveerd: "Wetenschap en innovatie zijn meer dan ooit nodig om de grote maatschappelijke uitdagingen en de groene, digitale, sociaaleconomische en demografische transities waarmee we geconfronteerd worden, aan te pakken. Ik ben blij en vereerd dat ik een bijdrage kan leveren aan deze Europese inzet."

Wetenschapper geeft college
Alexander Santos Lima

Maandelijks overleg

De deskundigengroep komt van januari tot oktober 2024 maandelijks bijeen. Ze stellen in die tijd een uitgebreid rapport op met strategisch advies en concrete suggesties. Dit gaat over hoe Horizon Europa flexibel kan blijven, aantrekkelijk voor onderzoekers en innovatoren, en effectief kan inspelen op veranderende behoeften.

Erasmus Universiteit Rotterdam feliciteert rector magnificus Annelien Bredenoord met deze prestigieuze benoeming en kijkt uit naar haar waardevolle bijdragen aan het vormgeven van de toekomst van Europees onderzoek en innovatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meri Georgievska, Directeur Europese Zaken, georgievska@eur.nl. Voor persvragen kunt u contact opnemen met press@eur.nl.

Gerelateerde content
Prof.dr. Annelien Bredenoord (1979) is benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).
Annelien Bredenoord

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen