Rectores magnifici delen wetenschappelijke artikelen in open access

Universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam

De meeste recente wetenschappelijke artikelen van de rectores magnifici van de Nederlandse universiteiten zijn binnenkort gratis wereldwijd online beschikbaar voor het brede publiek. Hiermee willen de rectores het goede voorbeeld geven aan alle onderzoekers in Nederland. De artikelen worden gedeeld via de universitaire repositories. Ook rector magnificus prof. dr. Rutger Engels heeft zich bij dit initiatief aangesloten.

Dit past in de ambitie van Nederland om 100 procent open access te bereiken in 2020 en maakt deel uit van de pilot ‘You share, we take care’. Wereldwijd vrij delen van de artikelen is mogelijk dankzij aanpassing van de Nederlandse auteurswet in 2015 met artikel 25fa, ook wel het amendement Taverne genoemd.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit: ‘Wetenschappelijk werk dat publiek gefinancierd is, moet ook vrij toegankelijk zijn voor het publiek, docenten en wetenschappers. Nederlandse universiteiten hebben in de afgelopen periode al met veel uitgevers afspraken kunnen maken over publiceren in open access. Helaas is dat nog niet met elke uitgever gelukt. Daarom is het goed dat de wet het nu – onder voorwaarden - mogelijk maakt om ook in open access te delen. De rectores magnifici nemen het voortouw en we hopen dat veel onderzoekers zullen volgen.’

Rector magnificus Rutger Engels:Het is van groot belang dat de zichtbaarheid en het gebruik van de resultaten van academisch onderzoek wordt vergroot. De universiteit levert graag een bijdrage aan de samenleving door onderzoeksresultaten optimaal beschikbaar te stellen. Onze onderzoekers moedigen we van harte aan om hieraan mee te doen.’ Publicaties van Engels sinds zijn aantreden in juni 2018 zijn hier te vinden.

Rutger Engels: 'De universiteit levert graag een bijdrage aan de samenleving door onderzoeksresultaten optimaal beschikbaar te stellen. Onze onderzoekers moedigen we van harte aan om hieraan mee te doen'.

Voor de Erasmus Universiteit betekent de pilot een voortzetting van het ingezette beleid rond open access. Wetenschappers kunnen terecht bij de universiteitsbibliotheek, bijvoorbeeld om hun publicaties te deponeren in het repository of gebruik te maken van het Erasmus Open Access Fund. Vanaf 2020 is het immers de bedoeling dat publiceren alleen maar open access gebeurt.

Voorwaarden
Onderzoekers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun publicaties na zes maanden in open access delen zonder specifieke afspraak met de uitgever hierover. Wetenschappelijk onderzoek waar het werk op gebaseerd is, moet geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen bekostigd zijn en de (co)auteur moet een dienstverband hebben bij een Nederlandse instelling. Tevens moet het gaan om een kort werk van wetenschap met de lengte van een wetenschappelijk artikel of boekhoofdstuk in een ‘edited collection’. 

Meer informatie

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit die hieraan willen meedoen kunnen contact opnemen met mr. Leonidas Pakos, Specialist Licenties & Open Access, leonidas.pakos@eur.nl