Professor Rutger Engels
Over de rector magnificus

Prof.dr. Rutger Engels

Prof.dr. Rutger Engels (1968) is sinds 15 juni 2018 rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, wetenschappelijk personeelsbeleid, wetenschapsvoorlichting en voor studenten. Hij is tevens hoogleraar Development Psychopathology aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). 

"Het is én onderzoek én positieve impact. Die twee zijn onafscheidelijk."

Engels wil met zijn onderzoek echt het verschil maken - impact hebben op (inter)nationaal beleid en de dagelijkse praktijk. Het onderzoek van Engels richt zich op angst en depressie onder jongeren en het voorkomen van zelfmoord bij deze groep.

Eerdere studies over de vroege stadia van verslaving hebben een belangrijke impact gehad op de preventie van verslaving en op het beleid in de publieke gezondheidszorg.

Engels' onderzoek heeft bijgedragen aan het besluit van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om campagnes niet langer alleen op pubers te richten, maar ook op hun ouders. Engels' onderzoek naar de schadelijke effecten van vroegtijdig alcoholgebruik bij adolescenten hielp bij het formuleren en implementeren van een nieuwe wet in Nederland. Daarbij werd de verkoop van alcohol aan mensen onder de 18 verboden.

Onlangs werkte Engels mee aan een onderzoek van de Gezondheidsraad naar de invloed van alcoholconsumptie onder jongeren op de ontwikkeling van de hersenen. De onderzoekscommissie zag zijn aanwijzingen dat de hersenstructuur zich afwijkend ontwikkelt bij jongeren die drinken. Daarnaast lijkt er een verband te zijn tussen het drinken op jongere leeftijd en het ontwikkelen van een alcoholprobleem op latere leeftijd.

 

Publicaties

Engels deelt de kennis uit zijn wetenschappelijk onderzoek middels presentaties, publicaties voor professionals, boeken, protocollen, games en media-optredens. Bekijk alle publicaties of klik op 'lees meer' voor de tien kernpublicaties.

  1. Eijnden, R.J.J.M. van den, Meerkerk, G.J., Vermulst, A.A., Spijkerman, R., & Engels, R.C.M.E. (2008). Online communication, compulsive Internet use, and psychosocial well-being among adolescents: A longitudinal study. Developmental Psychology, 44, 655-665.
  2. Engels, R.C.M.E., Hermans, R.C.J., Baaren, R.B. van, Hollenstein, T., & Bot, S.M. (2009). Alcohol portrayal on television affects actual behaviour. Alcohol and Alcoholism, 44, 244-249.
  3. Giletta, M., Scholte, R., Larsen, J., & Ciarano, S., & Engels, R.C.M.E. (2011). Similarity in depressive symptoms in adolescents’ friendship dyads: Selection or socialization. Developmental Psychology, 47, 1804-1814.
  4. Granic, I., Lobel, A., & Engels, R.C.M.E. (2014). The benefits of playing video games. American Psychologist69.
  5. Koning, I.M., Vollebergh, W.A.M., Smit, F., Verdurmen, J.E.E., Eijnden, R.J.J.M. van den, Bogt, T.F.M. ter, Stattin, H., & Engels, R.C.M.E. (2009). Preventing heavy alcohol use in adolescents (PAS): Cluster randomized trial of a parent and student intervention offered separately and simultaneously. Addiction, 104, 1669-1678.
  6. Kuntsche, E., Knibbe, R., Gmel, G., & Engels, R. (2005). Why do young people drink? A review of drinking motives. Clinical Psychology Review25, 841-861.
  7. Larsen, H., Zwaluw, C.S. van der, Overbeek, G.J., Granic, I., Franke, B., & Engels, R.C.M.E. (2010). A variable number-of-tandem-repeats polymorphism in the dopamine D4 receptor gene affects social adaptation of alcohol use. Investigation of a gene-environment interaction. Psychological Science, 21, 1064-1068.
  8. Roekel, G.H. van, Scholte, R.H.J., Verhagen, M., Goossens, L., & Engels, R.C.M.E. (2010). Loneliness in adolescence: Gene x environment interactions involving the serotonin transporter gene. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 51, 747-754.
  9. Vorst, H. van der, Engels, R.C.M.E., Meeus, W.H.J., Dekovic, M., & Leeuwe, J.F.J. van (2005). The role of alcohol specific socialization on adolescents’ drinking behavior. Addiction, 100, 1464-1476.
  10. Zwaluw, C.S. van der, Engels, R.C.M.E., Vermulst, A.A., Franke, B., Buitelaar, J.K., Verkes, R.J., & Scholte, R.H.J. (2010). Interaction between dopamine D2 receptor genotype and parental rulesetting in adolescent alcohol use: Evidence for a gene-parenting interaction. Molecular Psychiatry, 15, 727-735.

Prijzen, beurzen en subsidies

Voor zijn grote maatschappelijke impact ontving Rutger Engels in 2011 de Huibregtsenprijs (een onderscheiding voor een onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is en dat zicht biedt op een maatschappelijke toepassing). Daarnaast ontving hij gedurende zijn wetenschappelijke carrière meerdere andere prijzen en beurzen, zoals de Radboud Science Award en diverse NWO career grants. Verder ontving Engels als faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht beurzen van o.a. KWF Kankerbestrijding, het Longfonds, Achmea, en ZONMW. 

Begeleiden en inspireren van studenten en jonge onderzoekers

Engels hecht groot belang om als mentor studenten en promovendi te inspireren en te begeleiden. In oktober 2017 had hij al 51 promovendi begeleid, waarvan 7 cum laude promoveerden. Een greep uit de onderscheidingen die zijn protegés ontvingen: 9 Veni- en 2 Vidi-beurzen en het Frye Stipendium. Ook motiveert hij zijn studenten en promovendi om als eerste auteur te publiceren in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Ook na het afstuderen of promoveren blijft Engels hen volgen.

Voormalige promovendi van Engels gingen niet alleen in de academische wereld aan het werk. Zij kregen ook functies bij maatschappelijke organisaties en kennisinstituten (NJI, TNO, Voedingscentrum) en in het bedrijfsleven (Philips, CapGemini).

Achtergrond

Prof.dr. Engels studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Maastricht. Na drie jaar in Utrecht te hebben gewerkt werd Engels in 2001 benoemd tot hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij ook enige tijd vicedecaan onderzoek en directeur van het Behavioural Science Institute was. In 2014 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut, waar hij verantwoordelijk was voor meer dan 200 medewerkers. In  2016 werd hij faculteitshoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie van Preventie en Interventie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Beelden voor publicatie en pers