Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Rotterdam-Rijnmond van start

Sterker door kennis: Rotterdam en Erasmus Universiteit
Timon Studler

Onbegrepen gedrag, ook wel verward gedrag, of zorgwekkend gedrag genoemd, levert vaak maatschappelijke problemen op. Regionale kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag vormen een partner voor praktijkorganisaties die te maken hebben met mensen met onbegrepen gedrag.

In samenwerking met verschillende partijen uit de regio Rotterdam-Rijnmond start in 2024 een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag in de regio Rotterdam-Rijnmond. Projectleider, Dr. Josanne van Dongen, universitair hoofddocent forensische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft samen met een consortium hiervoor een subsidie gekregen vanuit het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw.

De Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Rotterdam-Rijnmond (RKOG-RR) zal een kennissamenwerking vormen, waar onderzoek, beleid, onderwijs, ervaringsdeskundigheid en praktijk uit het sociaal-, zorg-, en veiligheidsdomein voor tenminste vier jaar lang zullen samenkomen. Met elkaar worden regionale vraagstukken opgepakt, kennis en ervaringen uitgewisseld en wordt er gezamenlijk aan oplossingen gewerkt.

Josanne van Dongen “Ik ben erg blij dat we deze subsidie hebben gekregen. Het maakt het mogelijk om in de regio Rotterdam-Rijnmond de kracht te gebruiken van een regionale kenniswerkplaats waarbij we voortdurend en gelijkwaardig samen kunnen werken, leren en verbeteren. In de komende vier jaar zullen we vijf verschillende projecten gaan uitvoeren, allen met als doel personen met onbegrepen gedrag beter te kunnen helpen en de samenleving waar nodig veiliger te kunnen maken. ”

Grote verscheidenheid samenwerkingspartijen

Het consortium onder leiding van forensisch psycholoog dr. Josanne van Dongen, Departement Psychologie, Education and Child Studies, EUR bestaat uit onder andere de Gemeente Rotterdam, Erasmus University Rotterdam Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, Politie Eenheid Rotterdam, Openbaar Ministerie Rotterdam, Antes Rotterdam, University of Applied Sciences, Humanitas DMH Homerun, Basisberaad Rijnmond, MIND Ypsilon, VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, Middin, Stichting MEE, Gemeente Albrandswaard, Gemeente Capelle aan den IJssel, Gemeente Krimpen aan den IJssel, Gemeente Nissewaard, Reclassering Nederland. Het consortium heeft een subsidie ontvangen uit het Actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw en maakt deel uit van een groep regionale kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. 

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 0683676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen