Relatie tussen RSC/RVSV en Erasmus Universiteit hersteld

De relatie tussen de Erasmus Universiteit en het RSC/RVSV is per direct hersteld. Dat heeft het College van Bestuur 30 oktober jl. besloten. Zij volgt daarmee het advies op van de HO-commissie Studentengezelligheidsverenigingen om de opschorting van de relatie op te heffen. De HO-commissie heeft voldoende vertrouwen in de cultuurverandering bij RSC/RVSV. Wel zegt de commissie dat duidelijk is dat de vereniging nog niet klaar is met het proces omdat een cultuurverandering tijd kost.

In januari 2018 schortte de Erasmus Universiteit de relatie met het RSC/RVSV op naar aanleiding van incidenten tijdens de introductieperiode, onder meer aan het licht gekomen door een uitzending van Rambam. Als gevolg van deze opschorting werd de vereniging o.a. niet meer uitgenodigd voor ceremoniële plechtigheden en ontvingen de bestuursleden ook geen bestuursbeurs van de universiteit.

Rector magnificus Rutger Engels: ‘Met de nu gezette stappen is RSC/RVSV zeker op de goede weg. Ik heb veel waardering voor de inspanningen van de vereniging. Een cultuurverandering inzetten in een vereniging met lange tradities is niet eenvoudig. Ik zal dit proces daarom met belangstelling volgen. De vereniging moet een prettige en veilige plaats worden voor alle leden’.

Cultuurverandering

Voorwaarde voor het herstel van de relatie was dat RSC/RVSV de gemelde misstanden door het tv-programma liet onderzoeken en daarover rapporteerde aan de HO-commissie. Ook moest de vereniging de al eerder aangekondigde cultuurverandering nu echt doorvoeren en daarover elk kwartaal schriftelijk aan het CvB de voortgang melden. Een belangrijk ijkpunt was verder dat de Introductie Periode (Kennismakingstijd) in de zomer van 2018 moest voldoen aan de nieuwe onlangs ondertekende gedragscode en de eisen van het CvB. De vereniging moest aantoonbaar ingrijpende veranderingen doorvoeren om zo het vertrouwen van de universiteit terug te winnen.

Maatregelen

Dat vertrouwen heeft het RSC/RVSV nu weer teruggewonnen. De vereniging heeft voor de leden dialoogsessies voor bewustwording van de cultuurverandering georganiseerd en gaat daar de komende tijd mee door. De KMT 2018 is anders ingericht dan de voorgaande jaren. De vereniging heeft ingezet op de kaders, expliciete gedragsregels en omgangsvormen. Ook is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld, die zowel tijdens de KMT als de rest van het jaar beschikbaar is voor (aspirant)leden.

Lange adem

De HO-commissie ziet op basis van de tussenrapportages over de cultuurverandering, de gesprekken en andere beschikbare informatie geen redenen om de relatie nog langer op te schorten. Wel is het van belang om de cultuurverandering te blijven volgen, omdat dit een proces van lange adem is.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief