Roelien Ritsema van Eck lid College van Bestuur

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Roelien Ritsema van Eck per 1 november 2018 benoemd tot lid van het College van Bestuur. Ze volgt Eddy Hus op, die deze functie op interim-basis vervult. Ritsema van Eck is nu nog directeur Real Estate & Facility Management bij ABN Amro.

Roelien Ritsema van Eck (1975) krijgt binnen het College van Bestuur de portefeuille bedrijfsvoering (financi├źn, economisch beleid, terreinen en gebouwen en informatievoorzieningen). In die functie wordt ze verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de digitale ondersteuning, het verder verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het verbinden van die bedrijfsvoering met de (strategische) doelstellingen voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Ritsema van Eck is benoemd voor een periode van vier jaar. Het College van Bestuur bestaat verder uit voorzitter Kristel Baele en rector magnificus prof.dr. Rutger Engels.

Volgens prof.mr. Corien Prins, voorzitter van de Raad van Toezicht, beschikt Ritsema van Eck over veel kennis en ervaring op het gebied van finance, IT, operations en veranderingsprocessen. Verder is ze een verbindende teamplayer die verder kan kijken dan de eigen portefeuille, aldus Prins.

De Raad van Toezicht is tot de benoeming overgegaan na een zorgvuldige procedure waarbij de medezeggenschap nauw bij is betrokken.

Over Roelien Ritsema van Eck

Roelien Ritsema van Eck werkt sinds 1999 bij ABN Amro, waar ze diverse functies vervulde. Sinds vorig jaar is ze directeur Real Estate & Facility Management bij deze bank. In die functie is Ritsema van Eck onder andere verantwoordelijk voor de strategische huisvestingsportfolio van ABN Amro en innovatie op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en business intelligence.

Ritsema van Eck studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en International Management aan Oxford Brookes University. Het nieuwe collegelid is lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Sint Maarten als ook lid van de Raad van Commissarissen Landgoed Duin & Kruidberg.

Roelien Ritsema van Eck woont samen en heeft drie dochters.

Meer informatie

Voor meer informatie: Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl