Rol van statusverschillen in de opleidingsbreuklijn

Leraar geeft les in Rotterdam-Zuid
Jeroen van der Waal, professor at ESSB
Bob Bronshoff

Lageropgeleide burgers hebben minder vertrouwen in de politiek, rechtspraak en wetenschap dan hogeropgeleide burgers. Bovendien worden zij in dat soort instituties minder goed vertegenwoordigd en kunnen zij daarin minder goed hun weg vinden. Ook vertonen zij vaker ongezond gedrag, zijn zij vaker ziek en gaan zij eerder dood. Waarom is dat zo? Prof.dr. Jeroen van der Waal gaat tijdens zijn oratie Over leven met een lage status, op 20 mei bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, nader in op deze vraag.

Statusverschillen

In zijn oratie verkent socioloog Jeroen van der Waal welke rol statusverschillen spelen in de veelomvattende opleidingsbreuklijn die Nederland en veel andere westerse landen kenmerkt. Hoe vormt de ervaring dat op hun levensstijl wordt neergekeken het denken, voelen, en handelen van lageropgeleide burgers? En hoe helpt dat bij het begrijpen van de grote verschillen tussen burgers met verschillende opleidingsniveaus waar het gaat om gezondheid, gezond gedrag en politieke voorkeuren? 

Interdisciplinair

In zijn oratie schetst Jeroen van der Waal een interdisciplinair onderzoeksprogramma waarin de rol van statusverschillen voor de opleidingsbreuklijn systematisch wordt onderzocht. Daarbij combineert hij inzichten uit de maatschappelijke gezondheidszorg, politicologie, psychologie en sociologie, en verrijkt hij sociologisch survey- en experimenteel onderzoek met fysiologisch onderzoek naar stress en emoties, en met sociaal-psychologisch onderzoek naar impliciete associaties met levensstijlkenmerken. Dit levert cruciale inzichten op voor verschillende langlopende wetenschappelijke debatten, die ook kunnen worden gebruikt om communicatie tussen institutionele professionals enerzijds en lageropgeleide burgers, patiënten en leerlingen anderzijds te verbeteren.

Over Jeroen van der Waal

Prof.dr. Jeroen van der Waal is hoogleraar Stratificatiesociologie aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, en mede-oprichter van het Erasmus Institute on Culture and Stratification. Hij werkte 15 jaar op de binnenvaart en in de Rotterdamse haven voordat hij in 2010 cum laude promoveerde op een proefschrift over ongelijkheid in steden. Veel van zijn onderzoek richt zich op de rol van statusverschillen in de opleidingsbreuklijn, waarover hij publiceerde in toonaangevende tijdschriften in velden als bestuurskunde, epidemiologie,  maatschappelijke gezondheidszorg, sociologie, politicologie en psychologie.

Hij ontving van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) grote beurzen en subsidies, zoals Rubicon (2010), Conflict & Veiligheid (2010), Veni (2013) en Vidi (2017), en was lid van Young Erasmus Academy (2014-2018) en EUR Fellow (2012). Tevens ontving hij onderzoeksfinanciering vanuit het Erasmus Initiative Smarter Choices for Better Health.

In de media

Volkskrant - Hoogleraar en ex-mavoscholier Jeroen van der Waal: Laagopgeleiden voelen zich vaak weggezet alsof ze tokkies zijn

Radio Villa VdB - De kloof tussen hoog- en laagopgeleiden wordt steeds groter 

Radio Rijnmond 

Radio 1 - samen met Gerrie Verbeet

Terugkijken | teruglezen 
Via de stream (vanaf minuut 23)

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 010 408 2135 | 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen