Rolph van Ovost: ‘Koffie met een fiscale bijsmaak’

Rolph van Ovost: ‘Koffie met een fiscale bijsmaak’

Een bijdrage van Rolph Van Ovost aan het opinieplatform van Erasmus School of Economics, EconomieOpinie.nl, betiteld ‘Koffie met of zonder heffing’ (d.d. 19 februari 2013) is doorgeplaatst in het Nederlands Dagblad van donderdag 11 april 2013. Het artikel is verschenen met de titel ‘Koffie met een fiscale bijsmaak’.

Van Ovost is verbonden aan de opleiding Fiscale Economie van Erasmus School of Economics en aan het Fiscaal Economisch Instituut als docent en onderzoeker.

Meer informatie
  • Klik hier voor het artikel in het Nederlands Dagblad d.d. 11 april jl.