Rotterdam Summer School van Start!

Rotterdam Summer School is het nieuwe platform dat ondersteuning biedt aan bestaande en nieuwe summer courses van het hoger onderwijs in Rotterdam. Studenten en professionals kunnen kiezen uit een aanbod van meer dan 25 cursussen, de meeste op academisch niveau.

Rotterdam telt een groot aantal excellente instellingen voor hoger onderwijs. Sommigen hebben de afgelopen jaren eigen ‘summer courses’ georganiseerd. Het profiel van deze activiteiten sloot echter minder goed aan bij de internationale ambities van de stad en de instellingen. Om die reden heeft Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, het initiatief genomen om Rotterdam Summer School op te richten. De cursussen zijn in nauwe samenwerking met docenten en onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Codarts en Willem de Kooning Academie opgezet.

De Erasmus School of Economics participeert in een aantal van deze summer courses. Waaronder vier courses rond het thema stedelijke innovatie. Deze vier courses gaan elk in op een belangrijk thema voor havenstad Rotterdam: Future Proof PortResilient Delta CitiesCity Branding beyond Iconic Architecture en Ecosystems for Innovation. Gedurende programma’s van twee weken krijgen studenten inzicht in de laatste stand van het wetenschappelijk onderzoek en worden zij gevoed door interessante praktijkcases ingebracht door Deloitte, Port of Rotterdam, de Gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners. Elk van deze cases daagt de studenten uit om maximaal rendement te halen uit het programma en tegelijkertijd (nader) kennis te maken met het bedrijfsleven. Daarnaast bieden de courses een sterk sociaal programma en binding met de stad Rotterdam door huisvesting in ‘The Student Hotel’

Meer informatie

Iedereen die geïnteresseerd zijn in het volgen van een summer course kan terecht op de website van Rotterdam Summer School.