Rotterdamse intakedag voor vluchtelingen

voor vluchtelingen
Rotterdamse intakedag voor vluchtelingen
Rotterdamse intakedag voor vluchtelingen
Foto: Arie Kers
Arie Kers

Rotterdam is een stad van nieuwkomers. Ruim tweehonderd statushouders hebben zich dit jaar aangemeld voor Voorbereidend Jaar Erasmus, een voorbereiding op het hoger onderwijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op de intakedag vorige week woensdag kregen kandidaten informatie over ondersteuning tijdens of voor aanvang van hun studie in Rotterdam.

Statushouders van vandaag
Rotterdam was in de zestiende eeuw een veilige haven voor lutheranen, calvinisten en doopsgezinden. Het Rotterdams gemeentebestuur introduceerde in de zeventiende eeuw zelfs actief beleid om ondernemers en textielarbeiders aan de stad te binden, onder meer door hen de status van ‘burger’ toe te kennen.
Van de statushouders van vandaag wordt verwacht dat zij in korte tijd volwaardig participeren en zelfredzaam zijn. Velen willen graag, maar zonder voldoende kennis van de mogelijkheden binnen het Rotterdams hoger onderwijs, blijven (potentieel) hoger opgeleide statushouders onnodig afhankelijk van laaggeschoold werk of sociale voorzieningen.

Voorbereidend Jaar Erasmus
Op basis van vooropleiding, studiekeuze en leeftijd zijn vijftig kandidaten geselecteerd om intaketoetsen te maken voor het Voorbereidend Jaar Erasmus. Van deze groep kan slechts een deel per september aanstaande te starten met het voorbereidend jaar. Erasmus Universiteit Rotterdam wil samen met ketenpartners een adequate doorverwijzing verzorgen voor diegenen die niet zijn geselecteerd. 

Intakedag
Op de intakedag is gepresenteerd welke trajecten van taal, werk en studie er al in de stad zijn. Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Academy en Erasmus Universiteit Rotterdam vertelden hoe zij vluchteling-studenten ondersteunen tijdens of voor aanvang van hun studie. Tijdens de informatiemarkt konden de kandidaten praten met het gemeentelijk jongerenloket, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Stichting Diandre en Zadkine.

Sla de handen ineen
De Rotterdamse intakedag is een gerichte en integrale aanpak voor een verbeterde instroom van statushouders in het hoger onderwijs. De Erasmus Universiteit Rotterdam roept taalinstituten, onderwijsinstellingen, aanbieders van duale trajecten, werkgevers en vluchtelingenorganisaties op om de handen ineen te slaan en zo vaak en veel mogelijk statushouders aan te spreken en te stimuleren.

Meer informatie

Voorbereidend Jaar Erasmus, Erasmus Universiteit Rotterdam
Contactpersoon: Kevin van der Poel
vje@eur.nl

Informatiepunt Vluchtelingen, Hogeschool Rotterdam
Contactpersoon: Sara Mhamdi
informatiepuntvluchtelingen@hr.nl

Ad Integraal Bouwmanagement, Rotterdam Academy
Contactpersoon: Chantal van der Putten
c.m.van.der.putten@hr.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen