RSM en middelbare scholen werken samen in goal setting programma

De motivatie en schoolprestaties verbeteren bij kansarme leerlingen, om zo de kansengelijkheid in het voortgezet onderwijs te bevorderen. Dat het voornaamste doel van een nieuw goal setting programma in het voortgezet onderwijs. Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) heeft samen met vier middelbare scholen een intentieverklaring ondertekend om zo’n ‘evidence-based interventie’ te ontwikkelen. Aan deze interventie wordt wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling gekoppeld.

 

De intentieverklaring is recent ondertekend door RSM, het IJsselcollege uit Capelle aan den IJssel, het Fioretti College Lisse, het Fioretti College Hillegom en het Segbroek College uit Den Haag en de gemeente Capelle aan den IJssel.

Het goalsetting programma voortgezet onderwijs (GSP VO) heeft vooral als doel de motivatie en schoolprestaties te verbeteren bij kansarme leerlingen, die vanwege hun sociaal-economische achtergrond een ongunstigere onderwijsloopbaan (dreigen) te hebben. Bovendien zal deze interventie waarschijnlijk ook een positief effect hebben op de prestaties van de overige leerlingen.

Minder uitval
De psychologische interventie is ontwikkeld door prof.dr. Michaéla Schippers van RSM. Wetenschappelijk onderzoek sinds 2011 heeft op universitair niveau aangetoond dat de interventie een significant positief effect heeft op een vermindering van uitval in het eerste studiejaar. Nu wordt het programma voor de eerste keer toegepast in het voortgezet onderwijs.

Mede-initiatiefnemer Bram van Welie, directeur IJsselcollege: “In eerste instantie beogen we met het GSP VO de onderwijsresultaten (onderbouwsucces, bovenbouwsucces en examenresultaten) en de doorstroom naar het vervolgonderwijs significant te verbeteren. We zien het GSP VO als een veelbelovende interventie om leerlingen beter op weg te helpen.”

Start proef
Het project is gesubsidieerd door ministerie van OCW via de Gelijke Kansen Alliantie. Het Bèta Steunpunt Zuid Holland/Leiden heeft de middelbare scholen bij elkaar gebracht. De proef start in het nieuwe schooljaar 2018-2019 met 1000 leerlingen in het eerste jaar van de bovenbouw.

De resultaten van dit project en ook de nieuwe wetenschappelijke inzichten zullen uiteraard worden gedeeld. In een later stadium zal bekeken worden hoe ook andere scholen uit het voortgezet onderwijs kunnen aanhaken.

Meer informatie

Marianne Schouten, communications manager voor RSM, T (010) 408 2877 of E mschouten@rsm.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen