Ruben Houweling benoemd als kroonlid SER

Ruben Houweling

Op vrijdag 17 juni 2022 heeft de Ministerraad ingestemd met de benoeming van Ruben Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan Erasmus School of Law, als nieuw kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER). Kroonleden zijn door de regering benoemde deskundigen. Naast deze leden is de SER samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Een van de taken van de SER is het uitbrengen van advies aan kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen in het sociaal-economisch beleid. De raad geeft vaak gevraagd, maar ook wel ongevraagd advies. Decaan van Erasmus School of Law, Harriët Schelhaas, reageert verheugd op de benoeming: ‘Met zijn expertise is Ruben Houweling het ideale Kroonlid. Hij heeft een brede interesse, een grote inhoudelijke kennis van het arbeidsrecht en verbindt het positieve arbeidsrecht altijd met de praktijk en met maatschappelijke ontwikkelingen. De faculteit is er erg trots op dat Ruben toetreedt tot de SER.’

Ruben Houweling over zijn benoeming: ‘Ik voel me enorm vereerd en zie uit naar het Raadswerk. De samenleving en arbeidsmarkt staan voor enorme uitdagingen: personeelstekorten, groeiende tweedeling, de klimaat(baan)opgave en grote transities in het werk (robotisering en digitalisering). Ik zie ernaar uit mijn expertise in te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzaam sociaaleconomisch beleid.’

Over Ruben Houweling

Ruben Houweling (1980) studeerde Nederlands Recht aan Erasmus School of Law. Hij promoveerde in 2009 en werd aansluitend benoemd tot universitair hoofddocent. In 2011 volgde de benoeming tot hoogleraar Arbeidsrecht aan Erasmus School of Law. Hij geeft sinds deze tijd leiding aan het team docenten en onderzoekers dat zich binnen het departement Law & Business bezighoudt met onderzoek en onderwijs op het gebied van Arbeidsrecht. De master arbeidsrecht behoort tot de beste opleidingen van Nederland. Houweling is kernredactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP), het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN) en het internationale tijdschrift European Employment Law Cases (EELC). Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en heeft EU-onderzoek- en onderwijsbeurzen verworven, waaronder het Working Yet Poor-onderzoek (H2020). Houweling is naast voorzitter van diverse geschillencommissies (o.m. ABN Amro en KLM) ook raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag en als legal counsel verbonden aan het advocatenkantoor DingemansvanderKind. Houweling zal zijn lidmaatschap bij de SER combineren met zijn hoogleraarschap en andere nevenwerkzaamheden.

Professor
Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, communicatiemedewerker aan Erasmus School of Law: rdegroot@ese.eur.nl en mobiel: 06 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen