Samenwerking gemeente Rotterdam - Erasmus Universiteit: onderzoek en advies volgend college

Skyline Rotterdam

Sinds 2010 hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam een partnerschap. Uit dit partnerschap is een Rotterdamse kennisinfrastructuur ontstaan met kenniswerkplaatsen en andere structurele samenwerkingsprojecten. Om te leren van de afgelopen jaren heeft in 2021, in opdracht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en gemeente Rotterdam, een evaluatief onderzoek plaatsgevonden en is in december afgerond. De kennisinfrastructuur inspireerde de gemeente Rotterdam tevens om deze structurele samenwerkingsverbanden te vragen om na te denken welke onderwerpen belangrijk zijn voor het nieuwe college. Het is uniek in Nederland dat een dergelijke lokale kennisinfrastructuur een advies opstelt om vanuit kennis impact voor de stad te realiseren.

Evaluatie samenwerking

Om te leren van de samenwerking heeft in 2021 een evaluatief onderzoek plaatsgevonden. Het rapport Bevlogen grenzenwerk, begrensde nabijheid is inmiddels afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat de afgelopen jaren opgebouwde ‘humuslaag’ uniek is en vruchtbaar gebleken. In het rapport zijn suggesties gedaan voor sterkere borging en verdere doorontwikkeling van de samenwerking. 

Bevlogen grenzenwerk, begrensde nabijheid
Een evaluatief onderzoek naar de kennisinfrastructuur tussen
Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam
Rapport & Samenvatting
Auteurs: Jorrit Smit, Hedi Westerduin, Arwin van Buuren

Advies Volgend College

De gemeente Rotterdam heeft de partners uit de Rotterdamse kennisinfrastructuur, zoals kenniswerkplaatsen en andere structurele samenwerkingsprojecten, gevraagd om na te denken welke onderwerpen belangrijk zijn voor het nieuwe college.
In Woorden ter inspiratie voor daden zijn deze adviezen gebundeld. Het is uniek in Nederland dat een dergelijke lokale kennisinfrastructuur een advies opstelt om vanuit kennis impact voor de stad te realiseren.

Woorden ter inspiratie voor daden
Inspiratie vanuit de Rotterdamse kennisinfrastructuur voor de komende collegeperiode
Eindredactie: Marjolein Kooistra (EUR) & Marco Bik (gemeente Rotterdam)

Rapport Bevlogen grenzenwerk, begrensde nabijheid

Bundel woorden ter inspiratie voor daden (11jan22)

Onderzoeker
Onderzoeker
Hedi Westerduin
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie samenwerking EUR-gemeente Rotterdam, 06 83676038 | kooistra@essb.eur.nl
Marco Bik, Kenniscoordinator gemeente Rotterdam, m.bik@rotterdam.nl

Gerelateerde links
Overzicht samenwerking EUR-gemeente Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen