Samenwerkingen verkennen tussen academici en het lokale maatschappelijke middenveld

Networking Tour participants

Hoe kunnen we Rotterdam inclusiever maken? Die vraag is de drijfveer voor het werk van verschillende organisaties in Rotterdam en van verschillende programma's binnen de Erasmus Universiteit. Het motiveerde meer dan 30 vertegenwoordigers van de organisaties en de universiteit om deel te nemen aan de derde Networking Tour van Vital Cities and Citizens met actoren op het gebied van diversiteit en inclusie. Afgestudeerde studenten en onderzoekers leerden van de lokale maatschappelijke organisaties en bespraken mogelijke samenwerkingen met hen.

Aan de Networking Tour namen zeven organisaties deel die zich bezighouden met een breed scala aan maatschappelijke kwesties: PRIDE, SKIN Rotterdam, WE organisation, Humanitas ESSM, Independent School for the City, Shelter City Rotterdam en WORM. Het evenement, dat plaatsvond in The Independent School for the City en WORM, beide gevestigd in het centrum van Rotterdam, diende als brug tussen onderzoekers en maatschappelijke organisaties.

VCC Networking Tour with Diversity & Inclusion Actors

VCC Networking Tour with Diversity & Inclusion Actors

Kennisuitwisseling bevorderen en onderzoek verbreden

Tijdens het evenement wisselden deelnemers kennis uit en bespraken potentiële samenwerkingen. Academici en afgestudeerde studenten luisterden naar de verhalen van lokale maatschappelijke organisaties, kregen inzicht in hun werk en onderzochten manieren om samen te werken.

De gesprekken dienden ook als een herinnering voor academici aan het belang van het verbreden en diversifiëren van hun aandacht. Zoals een van de eerste sprekers, Karin de Schipper van SKIN, benadrukte, heeft onderzoek de neiging om bepaalde maatschappelijke groepen te negeren. "Er zit veel kracht en macht in deze gemeenschappen," legde ze uit, in relatie tot de christelijke internationale gemeenschappen waar SKIN mee werkt.

"Eén hand kan niet klappen"

Verschillende sprekers zagen dit evenement als een kans om het belangrijke verbindende werk dat hun organisaties doen uit te breiden. Adel AlBaghdadi, oprichter en voorzitter van de organisatie WE, introduceerde bijvoorbeeld verschillende projecten en activiteiten waarmee WE diverse mensen bij elkaar wil brengen. Samenwerkingen met andere organisaties en met de universiteit zijn volgens hem cruciaal. "Eén hand kan niet echt klappen -het is een Arabisch gezegde- maar twee wel," legde hij uit. Ook Iris van der Graaf, de onlangs benoemde voorzitter van Rotterdam Pride, sprak over het belang van het samenwerken met andere organisaties. "Universiteiten, scholen, ziekenhuizen... Het maakt niet uit... We moeten met elkaar in contact blijven; gesprekken voeren, elkaar inspireren, vragen stellen en samen een betere wereld maken." 

Het tweede deel van de rondleiding begon met Epifania Queta die de groep welkom heette bij WORM en haar inspanningen beschreef om alternatieve kennis en kunstproductie mogelijk te maken. Ze werd gevolgd door David Benjamin en Leroy Vaarnold van Humanitas Expertisecentrum voor seksualiteit, sekswerk en mensenhandel, die de inspanningen van hun organisatie bespraken om sekswerkers in staat te stellen en niet alleen sekswerk te destigmatiseren, maar ook de diversiteit onder sekswerkers te erkennen. De laatste sprekers, namens Shelter City, waren stadscoördinator Regina Klein en vrijwilliger Alex Huang. Hun presentatie benadrukte de waarde van intensievere samenwerking voor zowel EUR als de mensenrechtenverdedigers die zij ontvangen. Contact met universitaire experts en betrokkenheid bij het lesgeven en andere activiteiten kunnen voor beiden voordelig zijn, legden ze uit.  

Een gevoel van gemeenschap en verbondenheid opbouwen

Volgens Isabel Awad en Maria Schiller, themaleiders van het thema Diversiteit en Inclusie van Vital Cities and Citizens, is het de bedoeling van de Networking Tour om mensen met elkaar in contact te brengen -over afdelingen en faculteiten heen, maar ook van binnen en buiten de universiteit- die geven om en (willen) werken aan het bijdragen aan sociale rechtvaardigheid in Rotterdam. Verbindingen kunnen op hun beurt "mogelijkheden brengen (inclusief manieren om de stad en onze rollen daarin voor te stellen). Ze kunnen ook kracht toevoegen aan dit onderwerp in het onderwijs en onderzoek van onze universiteit", aldus Awad. 

Wat namen ze mee naar huis van deze 3e Tour? Awad: "Veel dingen, maar het was vooral hartverwarmend om in de borrel aan het einde te zien hoe mensen van verschillende afdelingen en organisaties, studenten en medewerkers, samen een drankje dronken, sommige gesprekken die we tijdens de middag hadden gevoerd uitbreidden en gewoon plezier hadden. We maakten allemaal nieuwe vrienden en voelden ons die dag als een gemeenschap."

De Networking Tour werd georganiseerd door Wiebke Aepkers, Isabel Awad en Maria Schiller.

Wil je op de hoogte blijven wanneer de volgende Networking Tour plaatsvindt? Stuur dan een e-mail naar vcc.inclusion@eur.nl

Universitair Hoofddocent
Universitair Docent
Meer informatie

Vital Cities and Citizens 

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens (VCC) wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s:  

  • Inclusieve Steden en Diversiteit  

  • Duurzame en Rechtvaardige Steden 

  • Slimme Steden en Gemeenschappen 

  • Veerkrachtige Steden en Stedelingen 

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS). 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen