Sandra van Thiel benoemd tot hoogleraar Publiek Management

Campus Woudestein

Iedereen heeft dagelijks te maken met uitvoeringsorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan het Kadaster, de RDW en het UWV maar ook de NS en ProRail. Dit soort organisaties staan op afstand van de overheid en kennen een grote mate van zelfstandigheid. Ze voeren dus wel publieke taken uit maar zijn geen onderdeel van de overheid. Hoe werkt dat? En tot wat voor spanningen leidt dat, bijvoorbeeld in de relatie met burgers en de overheid die wel het beleid maakt dat uitvoeringsorganisaties uitvoeren? Dat zijn het soort vragen waar prof. dr. Sandra van Thiel onderzoek naar doet. Zij is per 1 mei 2020 benoemd tot hoogleraar Publiek Management bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Departement Bestuurskunde en Sociologie.

De komende jaren gaat ze het bachelor- en master-onderwijs op het gebied van publiek management verbeteren en uitbreiden. In het onderzoek naar publiek management zal zij onderwerpen vernieuwen door thema’s als behavioural public administration en experimenteel onderzoek te introduceren in de Rotterdamse bestuurskunde. Door het gebruik van psychologische theorieën en experimentele methoden, bijvoorbeeld in de Erasmus Behavioural Lab,  kan meer inzicht worden verkregen in het gedrag van burgers en de uitvoerders van beleid.

Over Sandra van Thiel

Prof. dr. Sandra van Thiel was vanaf 2012 hoogleraar Publiek Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarvoor was zij Universitair Hoofddocent Bestuurskunde bij de EUR. Zij doet onderzoek naar verzelfstandiging van publieke organisaties en de sturingsrelaties tussen overheden en die organisaties. Ze heeft meer dan 100 academische publicaties op dit gebied, in diverse tijdschriften en bij uitgevers. Ook geeft ze regelmatig adviezen aan overheden en verzelfstandigde organisaties. In 2012 leidde ze een parlementair onderzoek voor de Eerste Kamer naar de gevolgen van verzelfstandiging voor burgers. Sinds 2015 is ze editor-in-chief van het International Journal of Public Sector Management (IJPSM).


De leerstoel maakt onderdeel uit van het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, tel. 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen