prof.dr. (Sandra) S van Thiel

prof.dr. (Sandra) S van Thiel
Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-33
Telephone
0104082133
Email
vanthiel@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Dr. Sandra van Thiel (1968) studied psychology and educational sciences at the Catholic University Nijmegen. She worked for a local government for a short time, and then returned to academic life. From 1994 to 1998 she was a Ph.D. student with the research school ICS at Utrecht University (dissertation defended in 2000). From 1998-2012 she worked at the Department of Public Administration at Erasmus University Rotterdam as an assistant and later associate professor. From 2004 until 2009, she was executive director of the Netherlands Institute of Government. In 2012 she went to Radboud University to become a full professor, chair holder and later vice-dean for research. As of May 2020 she is a professor of public management at the Department of Public Administration and Sociology. Sandra is also editor-in-chief of the International Journal of Public Sector Management.

Her research interests revolve around semi-autonomous executive agencies, which have been charged with the implementation of public policies but operate at arm's length of the government. Next to her academic work she is a frequent advisor to governments and executive agencies. In 2012 she coordinated a parliamentary inquiry into this topic for the Dutch Senate.

 

 • D. Verhof, S. van Thiel & R. Lennartz (2012). Het dienen van meerdere heren. Openbaar Bestuur, 22 (1), 20-23.
 • S. van Thiel (2009). De raad van toezicht bij zbo's. Openbaar Bestuur, 7-9.
 • S. van Thiel (2009). De aansturing van zelfstandige bestuursorganen. Openbaar Bestuur, 22-24.
 • S. van Thiel, I.F. van Meerkerk & L. Canté (2009). Eigenaarschap bij zbo's. Openbaar Bestuur, 12-14.
 • S. van Thiel (2009). Zeven misvattingen over prestatiemeting en -sturing. Overheidsmanagement, 2009, 20-24.
 • S. van Thiel (2006). Commissie Kohnstamm vindt weinig gehoor bij kabinet. Openbaar Bestuur, 16, 16-18.
 • A. van Sluis & S. van Thiel (2003). Mogelijkheden en onmogelijkheden van prestatiesturing bij de Nederlandse politie. Het Tijdschrift voor de Politie, 2 (4), 18-31.
 • S. van Thiel (2000). De wet van de remmende voorsprong; hervorming van de overheid in het Verenigd Koninkrijk vergeleken met Nederland. Openbaar Bestuur, 10 (9), 25-25.
 • S. van Thiel (1998). Verzelfstandigde overheidsdiensten. Staatscourant, 5-5.

 • E. Ongaro & S. van Thiel (2018). The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • S. van Thiel (2014). Research methods for public management and administration. Abingdon: Taylor & Francis
 • K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (2012). Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave MacMillan doi: 10.1057/9780230359512
 • S. van Thiel (2010). Bestuurskundig Onderzoek: een methodologische inleiding. (2nd ed.). Bussum: Coutinho
 • C. Pollitt, S. van Thiel & V.M.F. Homburg (2007). New Public Management In Europe: Adaptation and Alternatives. Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • S. van Thiel (2007). Bestuurskundig onderzoek: een methodologische inleiding. Bussem: Countinho
 • S. van Thiel (2004). Governance van uitvoeringsorganisaties: Nieuwe vraagstukken voor sturing in het publieke domein. Apeldoorn: Kadaster
 • S. van Thiel (2001). Quangos: trends, causes and consequences. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
 • S. van Thiel (2000). Quangocratization; trends causes and consequences (ICS dissertations). Utrecht: ICS dissertations

 • J.A.M. de Kruijf & S. van Thiel (2020). Zelfstandige bestuursorganen: een ongrijpbaar fenomeen? In H. Kummeling, E. Muller & R. Nehmelman (Eds.), Handboek Instituten van de Staat: staatsrechtelijke en bestuurskundige schets van het openbaar bestuur in Nederland (pp. 273-306). Deventer: Wolters Kluwer
 • K. Verhoest, S. van Thiel & S. de Vadder (2020). Agencification in public administration. In B.G. Peters & I. Thynne (Eds.), Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford: Oxford University Press
 • S. van Thiel, M.L. van Genugten & B. van der Voorn (2020). Principals and agents: the relationship between governments and state-owned enterprises. In L. Bernier, P. Bance & M. Florio (Eds.), The Routledge Handbook of State-Owned Enterprises. Abingdon: Routledge
 • S. van Thiel & E. Ongaro (2018). Conclusions. In E. Ongaro & S. van Thiel (Eds.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • S. van Thiel & E. Ongaro (2018). Languages and public administration in Europe. In E. Ongaro & S. van Thiel (Eds.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe. Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • E. Ongaro, S. van Thiel, A. Massey, J. Pierre & H. Wollmann (2018). Public Administration and Public Management research in Europe: traditions and trends. In E. Ongaro & S. van Thiel (Eds.), The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe (pp. 11-39). Basingstoke: Palgrave MacMillan doi: 10.1057/978-1-137-55269-3_2
 • S. van Thiel (2016). A Principal-Agent Perspective. In S. Van de Walle & S.M. Groeneveld (Eds.), Theory and Practice of Public Sector Reform (Routledge Critical Studies in Public Management; 27) (pp. 44-60). Abingdon: Routledge
 • S. van Thiel (2012). Party Patronage in the Netherlands: Sharing Appointments to Maintain Consensus. In P. Mair, P. Kopecky & M. Spirova (Eds.), Party Patronage and Party Government in European Democracies (Comparative Politics Series) (pp. 250-271). Oxford: Oxford University Press doi: 10.1093/acprof:oso/9780199599370.003.0013
 • S. van Thiel (2012). Comparing agencies across countries. In K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (Eds.), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries (pp. 18-26). Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • S. van Thiel (2012). Party patronage in the Netherlands. In P. Mair, P Kopecky & M Spirova (Eds.), Party government and party patronage: public appointments and political control in European democracies (Comparative Politics Series). Oxford: Oxford University Press
 • S. van Thiel, K. Verhoest, G. Bouckaert & P. Laegreid (2012). Lessons and recommendations for the practice of agencification. In K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (Eds.), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries (pp. 413-439). Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • K. Yesilkagit & S. van Thiel (2012). The Netherlands. In K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (Eds.), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (2012). Introduction. In K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (Eds.), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • S. van Thiel (2012). Sociaal kapitaal en verzelfstandiging van overheidsorganisaties: alternatieve verklaringen. In B. Völker (Ed.), Over gaten, bruggen en witte paters - sociaal kapitaal in sociologisch onderzoek (Liber Amoricum voor Henk Flap) (pp. 193-204). Amsterdam: Rozenberg Publishers
 • S. van Thiel (2012). Managerialism and politicization in the Dutch civil service. In L. Verhey, S. Vanhoonacker & C. Neuhold (Eds.), Civil servants and politics: a delicate balance (pp. 98-108). Basingstoke: Palgrave MacMillan doi: 10.1057/9781137316813.0013
 • S. van Thiel, K. Verhoest, G. Bouckaert & P. Laegreid (2012). Agencification in Europe and Beyond: Lessons Learned and Ways Forward. In K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Lægreid (Eds.), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries (pp. 413-439). Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • S. van Thiel (2011). The empty nest syndrome: Dutch ministries after the separation of policy and administration. In S Van de Walle & S.M. Groeneveld (Eds.), New Steering Concepts in Public Management (pp. 25-40). Bingly: Emerald
 • O. James & S. van Thiel (2011). Structural devolution and agencification. In T. Christensen & P. Laegreid (Eds.), Ashgate Research Companion to New Public Management (pp. 209-222). Aldershot: Ashgate
 • S. van Thiel (2010). Zelfstandige bestuursorganen en de grenzen van de ministeriële verantwoordelijkheid. In R. Andeweg & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht (pp. 457-475). Leiden/Amsterdam: Leiden/Amsterdam University Press
 • S. van Thiel (2008). Het lege nest syndroom: ministeries na verzelfstandiging. In F. Ankersmit & L. Klinkers (Eds.), De tien plagen van de staat: de bedrijfsmatige overheid gewogen (pp. 170-188). Amsterdam: Van Gennep
 • V.M.F. Homburg, C. Pollitt & S. van Thiel (2007). Introduction. In The New Public Management in Western Europe (Adaptation and Alternatives) (pp. 1-9). Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • S. van Thiel, C. Pollitt & V.M.F. Homburg (2007). Conclusions. In C.P. Pollitt, S. van Thiel & V.M.F. Homburg (Eds.), The New Public Management in Western Europe (Adaptation and Alternatives) (pp. 196-203). Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • S. van Thiel, A.J. Steijn & M.I.M. Allix (2007). New Public Managers in Europe: changes and trends. In C. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg (Eds.), The New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives (pp. 90-106). Basingstoke: Palgrave, MacMillan
 • S. van Thiel & C. Pollitt (2007). The management and control of executive agencies: an Anglo-Dutch comparison. In C. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg (Eds.), New Public Management In Europe: Adaptation and alternatives (pp. 52-70). Basingstoke: Palgrave Macmillan
 • S. van Thiel (2004). Governance van uitvoeringsorganisaties: overzicht en conclusies. In S. van Thiel (Ed.), Governance van uitvoeringsorganisaties: Nieuwe vraagstukken voor sturing in het publieke domein (pp. 127-136). Apeldoorn: Kadaster
 • S. van Thiel (2004). Quangos in Dutch government. In C. Pollitt & C. Talbot (Eds.), Unbundled government: a critical analysis of the global trend to agencies, quasi-autonomous bodies and contractualisation (pp. 167-183). United Kingdom: Taylor & Francis
 • S. Blokhuis, S. van Thiel & J. den Uijl (2004). Prestatiemeting in het subsidieproces. In J. Slootmaker, S. van Thiel & J. den Uijl (Eds.), Agentschappen: Actualiteiten. Voortgaande professionalisering van de uitvoering bij het Rijk (SDU Public Controlling Reeks no. 7) (pp. 43-60). Den Haag: SDU
 • B. Jenkins, F. Leeuw & S. van Thiel (2003). Quangos, evaluation and accountability in collaborative government. In A. Gray, B. Jenkins, F. Leeuw & J. Mayne (Eds.), Collaboration in public services: the challenge for evaluation. Series Comparative Polic Analysis (volume X) (pp. 53-82). New Brunswick: Transaction Publishers
 • A.J. Smullen & S. van Thiel (2002). Agentschappen: eenheid in verscheidenheid. In A. Kraak & R. van Oosteroom (Eds.), Agentschappen: Innovatie in bedrijfsvoering. Een resultaatgericht besturingsmodel bij uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid (pp. 36-52). Den Haag: SDU Uitgevers
 • S. van Thiel (2000). Ontwerpen met beleid. In A.R. Edwards & L. Schaap (Eds.), Vaardigheden voor de publieke sector (pp. 91-110). Bussum: Coutinho
 • S. van Thiel & V.M.F. Homburg (2000). Organiseren met beleid. In A. Edwards & L. Schaap (Eds.), Vaardigheden voor de publieke sector (pp. 91-109). Bussum: Coutinho
 • F.L. Leeuw & S. van Thiel (1999). Quangocratization in the Netherlands. In M.V. Flinders & M.J. Smith (Eds.), Quangos, accountability and reform: the politics of quasi-government (pp. 72-83). London: MacMillan Press

 • C. Pollitt, S. van Thiel & V.M.F. Homburg (Ed.). (2007). New Public Management In Europe: Adaptation and alternatives. Basingstoke: Palgrave MacMillan
 • S. van Thiel (Ed.). (2004). Governance van uitvoeringsorganisaties. Apeldoorn: Kadaster
 • S. van Thiel (Ed.). (2004). Inleiding. Apeldoorn: Kadaster

 • S. van Thiel & P.M. Karré (Ed.). (2003). ZBO's in actie: handreikingen voor de praktijk. Den Haag: NSOB

 • S. van Thiel (2010). Mapping coordination reforms, part I? [Bespreking van het boek The coordination of public sector organizations: shifting patterns of public management]. International Review of Administrative Sciences.

 • S. van Thiel (2006). Book review [Bespreking van het boek The governance of public and non-profit organisations: what do boards do?]. Acta Politica. Tijdschrift voor Politicologie, 41, 93-96.
 • S. van Thiel (2005). Book Review [Bespreking van het boek Een goede raad voor toezicht]. Openbaar Bestuur, 15(3), 28.
 • S. van Thiel (2004). Agentschappen veroveren Den Haag [Bespreking van het boek Agencies in European and comparative law]. .
 • S. van Thiel (2004). Relativerend geluid [Bespreking van het boek Sturing van Marktwerking]. .
 • S. van Thiel (2003). Toezicht op verantwoording [Bespreking van het boek Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 3. Tweede Kamer, 2002-2003, 28655, nrs 1-2]. .
 • S. van Thiel (2003). Goochelen met getallen [Bespreking van het boek Prestatiemeting in de publieke sector: tussen professie en verantwoording]. .
 • S. van Thiel (2003). Geen bericht, slecht bericht [Bespreking van het boek Performance indicators for police forces]. .
 • S. van Thiel (2003). Toekomst voor raden van toezicht? [Bespreking van het boek Toekomst voor raden van toezicht?]. .
 • S. van Thiel (2003). De calculerende overheid [Bespreking van het boek De calculus van het publieke belang]. .
 • S. van Thiel (2002). De wet en het water [Bespreking van het boek Het water meester: het recht rond de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstroming]. .
 • S. van Thiel (2002). De zelfbewuste ambtenaar [Bespreking van het boek Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging]. .
 • S. van Thiel (2002). Dilemma's van interactief bestuur [Bespreking van het boek Citizen and city: developments in fifteen local democracies in Europe]. .

 • S. van Thiel (1999). Crisis: oorzaken, gevolgen, kansen [Bespreking van het boek Crisismanagement in het openbaar bestuur]. .

 • S. van Thiel & R. van Oosteroom (Eds.). (2004-2004) Bestuurskunde, 14(7).

 • S. van Thiel (2009). Handreiking ten behoeve van de besluitvorming door Provinciale Staten over de verzelfstandiging van het havenschap Zeeland (ZSP). [in opdracht van de Rekenkamer Zeeland]. (Intern rapport). onbekend: EUR
 • S. van Thiel (2009). Political influence on public appointments in the Netherlands: the X-factor? [respondents report]. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus University
 • S. van Thiel (2008). Evaluatie Rekenkamer Dordrecht. (Extern rapport). Dordrecht: Commissie Evaluatie Rekenkamer
 • S. van Thiel (2007). Best practice in governance of agencies: the case of The Netherlands. Unpublished report for the project on ¿Best practice in governance of agencies ¿ a comparative study in view of identifying best practice for governing agencies carrying out activities on behalf of the European Union¿. (Intern rapport). Rotterdam: Capaciteitsgroep Bestuurskunde
 • S. van Thiel & K. Yesilkagit (2006). Respondentenrapport Cobra Enquête. (Extern rapport). Rotterdam/ Utrecht: Erasmus Universiteit/ Universiteit van Utrecht
 • S. van Thiel & K. Putters (2003). Evaluatie Lijst van 31: doelmatig werken aan doelmatige zorg. (Extern rapport). Diemen: CVZ
 • S. van Thiel (2001). Lokale verzelfstandiging: vormen, motieven en resultaten van verzelfstandiging door gemeenten. (Intern rapport). onbekend: BESTUURSKUNDE
 • A.B. Ringeling, E.F. ten Heuvelhof, A. van Sluis & S. van Thiel (2001). Zelfreinigend vermogen? Bestuurlijke rapportage over het stelsel van'niet-reinigbaar' verklaringen en de daarbij betrokken actoren. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
 • S. van Thiel (1999). Quangos in cases: the ROC. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202200
 • S. van Thiel (1999). Quangos in cases: IB-Groep. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202200

 • S. van Thiel (2020). The rise of executive agencies: agencification in 21 countries. EGPA Conference, SG on public sector organizations: Malta.
 • B. van der Voorn, M.L. van Genugten & S. van Thiel (2019). The features of Dutch municipally owned corporations.
 • R. Blom, P.M. Kruyen, B.I.J.M. van der Heijden & S. van Thiel (2016). One HRM Fits All? A Meta-Analysis of the Effects of HRM Practices in the Private, Public, and Semi-Public Sector. EGPA conference: Utrecht (2016, augustus 24 - 2016, augustus 26).
 • L.G. Tummers, S. van Thiel, A.J. Steijn & V.J.J.M. Bekkers (2011). Policy alienation and work alienation: Two worlds apart? NIG Annual Work Conference: Rotterdam.
 • S. Overman & S. van Thiel (2010). Agencification and the Transition to a Post-Bureaucratic Epoch. EGOS conference, Lisbon Portugal. June 2010: .
 • S. van Thiel, M.V. Flinders & F. Matthews (2010). Patronage, politicization and depoliticization: a comparative analysis of recent developments in the Netherlands and United Kingdom. PSA conference, Edinburgh.: (2010, maart 29 - 2010, april 1).
 • S. van Thiel (2009). The rise of executive agencies: agencification in 21 countries. NIG annual work conference: Leiden.
 • S. van Thiel (2009). The rise of executive agencies: agencification in 21 countries. EGPA conference, SG on public sector organizations: Malta.
 • S. van Thiel (2009). Het lege nest syndroom. Ministerie LNV: Den Haag (2009, januari 22).
 • S. van Thiel (2008). The empty nest syndrome: Dutch ministries after the separation of policy and administration. IRSPM 12: Brisbane Australia (2008, maart 26 - 2008, maart 28).
 • K. Yesilkagit & S. van Thiel (2008). Public Sector Organisations. Perceptions of Vertical and Horizontal Influence: Agencies between Hierarchy and Fragmentation. Standing Group on Regulatory Governance, ECPR: Utrecht (2008, juni 5 - 2008, juni 6).
 • K. Yesilkagit & S. van Thiel (2008). Public Sector Organisations. Perceptions of Vertical and Horizontal Influence: Agencies between Hierarchy and Fragmentation. PSA conference: Swansea UK (2008, april 1 - 2008, april 3).
 • S. van Thiel (2008). Political appointments in Dutch public sector organizations: old and new forms of patronage. EGPA conference: Rotterdam (2008, september 1 - 2008, september 6).
 • S. van Thiel & K. Yesilkagit (2007). Good neighbours or distant friends: relationships between executive agencies and ministries. ECPR conference, SG on Regulation: Pisa, Italy (2007, september 5 - 2007, september 8).
 • S. van Thiel & Z. van der Wal (2007). The effect of organizational value congruence on the relationship between ministries and quangos. NIG annual work conference: Tilburg (2007, november 8).
 • K. Yesilkagit & S. van Thiel (2007). Political influence and bureaucratic autonomy: national and supranational venues of influences and public sector organisations in The Netherlands. EGPA conference: Madrid, Spanje (2007, september 20 - 2007, september 22).
 • S. van Thiel (2006). Managing at arms length: new instruments for the control and monitoring of quangos. EGOS conference: Bergen, Noorwegen (2006, juli 5 - 2006, juli 9).
 • S. van Thiel (2006). Managing at arms¿ length: new instruments for the control and monitoring of quangos. EGOS conference: Bergen, Noorwegen (2006, juli 5 - 2006, juli 9).
 • S. van Thiel (2005). Styles of reform. NIG annual workconference: Nijmegen (2005, november 4).
 • S. van Thiel, A.J. Steijn & M.I.M. Allix (2005). The New Public Managers: changes and trends in Europe. IRSPM 9th Conference: Milaan (2005, april 5 - 2005, april 8).
 • S. van Thiel & K. Putters (2004). Conditions for efficiency improvement in Dutch health care. the panel on Health Care Management of the IRSPM VI Conference: Budapest (2004, maart 1).
 • K. Putters & S. van Thiel (2004). Conceptualizing and measuring efficiency in health care. the panel on Health Care Management of the IRSPM VI Conference: Budapest (2004, maart 1).
 • S. van Thiel (2001). De gewenste organisatiestructuur van eigentijds lokaal bestuur. Workshop Vermande Studiedagen Jaarcongres "Kwaliteit in de wijk door innovatief openbaar bestuur": Ede (2001, juni 22).
 • S. van Thiel (2001). Local quangos in the Netherlands: a review. Seminar on NPM Universiteit Nijenrode: Breukelen (2001, juni 12).
 • S. van Thiel (2001). Local quangos in the Netherlands: a review. Fifth International Research Symposium on Public Management: Barcelona (2001, april 9).
 • S. van Thiel (2000). Causes of quangocratization: a theoretical and emperical explanation of the use of guangos in policy implementation. Politicolenetmaal: Velthoven (2000, mei 25).
 • S. van Thiel (2000). Causes of quangocratization: a theoretical and empirical explanation of the use of quangos in policy implementation. Fourth International Research Symposium on Public Management: Rotterdam (2000, maart 14).
 • S. van Thiel (2000). Causes of quangocratization: a theoratical and empirical explanation of the use of quangos in policy implementation. Fourth International Research Symposium on Public Management: Rotterdam (2000, april 13).
 • S. van Thiel (2000). Causes of quangocratization: a theoratical and emperical explanation of the use of guangos in policy implementation. Politicolenetmaal: Velthoven (2000, mei 25).

 • S. van Thiel (2016-2021). Lid commissie voor evaluatie van de kwaliteit van onderzoek visitaties van hogescholen (CEKO). Vereniging Hogescholen.
 • S. van Thiel (2017-2020). member of Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. KHMW.
 • S. van Thiel (2017-2018). Lid denktank Sterk Bestuur. Provincie Gelderland.
 • S. van Thiel (2017-2017). Appointed member KHMW. KHMW.
 • S. van Thiel (2013-2017). Lid evaluatiecommissie Nationale Politiewet. Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • S. van Thiel (2013-2015). Position: Voorzitter Vidi commissie MaGW, NWO. NWO.
 • S. van Thiel (2015-). Editor in chief. International Journal of Public Sector Management.
 • S. van Thiel (2014-2014). Lid klankbordgroep voor de Onderzoekscommissie intern functioneren Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • S. van Thiel (2011-2012). Onderzoekscoordinator parlementair onderzoek naar privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. Eerste Kamer der Staten Generaal.
 • S. van Thiel (2006-). member of editorial board. International Review of Administrative Sciences.
 • S. van Thiel & R. van Oosteroom (2004-2004). Membership Editorial Board - Bestuurskunde. Bestuurskunde.

 • S.P. Overman & S. van Thiel (2016). Kooiman award best article in Public Management Review in 2016.
 • R.B. Bouwman, A.M.A. van Deemen, E.A.J.A. Rouwette & S. van Thiel (2016). IRSPM Best Paper award for the paper: Public Accountability in coalition negotiations, evidence from a face-to-face negotiating experiment.
 • R.B. Bouwman, S. van Thiel, A. van Deemen & E. Rouwette (2015). IRSPM Best Paper award: Accountability and Coalitions: Evidence from a Negotiation Experiment. IRSPM Conference: Hong Kong.

 • S. van Thiel (2000, mei 13). Een boekhoudkundige verdwijntruc: overheid in de uitverkoop. Vrij Nederland, pp. 13-13.

4.1 Atelier Publiek Management

Title
4.1 Atelier Publiek Management
Year
2020

2.3 A Public Man. &Organisational Change

Title
2.3 A Public Man. &Organisational Change
Year
2020

Collaboration Ateliers: B&P, GMCS, MHRV

Title
Collaboration Ateliers: B&P, GMCS, MHRV
Year
2020

4.3 Internship Master Public Management

Title
4.3 Internship Master Public Management
Year
2020

4.3 Thesis Master Public Management

Title
4.3 Thesis Master Public Management
Year
2020

International Journal of Public Sector Management

Role
Editor in Chief
Start date approval
Feb/2015

Full Professor

University
Erasmus University Rotterdam
School
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Department
Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Country
The Netherlands
Telephone
0104082133

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam