prof.dr. (Sandra) S van Thiel

Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-33
Telephone
0104082133
Email
vanthiel@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Dr. Sandra van Thiel (1968) studied psychology and educational sciences at the Catholic University Nijmegen. She worked for a local government for a short time, and then returned to academic life. From 1994 to 1998 she was a Ph.D. student with the research school ICS at Utrecht University (dissertation defended in 2000). From 1998-2012 she worked at the Department of Public Administration at Erasmus University Rotterdam as an assistant and later associate professor. From 2004 until 2009, she was executive director of the Netherlands Institute of Government. In 2012 she went to Radboud University to become a full professor, chair holder and later vice-dean for research. As of May 2020 she is a professor of public management at the…

Dr. Sandra van Thiel (1968) studied psychology and educational sciences at the Catholic University Nijmegen. She worked for a local government for a short time, and then returned to academic life. From 1994 to 1998 she was a Ph.D. student with the research school ICS at Utrecht University (dissertation defended in 2000). From 1998-2012 she worked at the Department of Public Administration at Erasmus University Rotterdam as an assistant and later associate professor. From 2004 until 2009, she was executive director of the Netherlands Institute of Government. In 2012 she went to Radboud University to become a full professor, chair holder and later vice-dean for research. As of May 2020 she is a professor of public management at the Department of Public Administration and Sociology. Sandra is also editor-in-chief of the International Journal of Public Sector Management.

Her research interests revolve around semi-autonomous executive agencies, which have been charged with the implementation of public policies but operate at arm's length of the government. Next to her academic work she is a frequent advisor to governments and executive agencies. In 2012 she coordinated a parliamentary inquiry into this topic for the Dutch Senate.

 

   • K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (2012). Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave MacMillan
   • S. van Thiel (2010). Bestuurskundig Onderzoek: een methodologische inleiding. (2nd ed.). Bussum: Coutinho
   • S. van Thiel (2007). Bestuurskundig onderzoek: een methodologische inleiding. Bussem: Countinho
   • S. van Thiel (2001). Quangos: trends, causes and consequences. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
   • S. van Thiel (2000). Quangocratization; trends causes and consequences (ICS dissertations). Utrecht: ICS dissertations
    • K. Yesilkagit & S. van Thiel (2012). The Netherlands. In K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (Eds.), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave MacMillan
    • S. van Thiel (2012). Comparing agencies across countries. In K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (Eds.), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave MacMillan
    • K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (2012). Introduction. In K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (Eds.), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave MacMillan
    • S. van Thiel (2012). Managerialism and politicization in the Dutch civil service. In L Verhey, S Vanhoonacker & C Neuhold (Eds.), Civil servants and politics: a delicate balance. Basingstoke: Palgrave MacMillan
    • S. van Thiel (2012). Party patronage in the Netherlands. In P. Mair, P Kopecky & M Spirova (Eds.), Party government and party patronage: public appointments and political control in European democracies (Comparative Politics Series). Oxford: Oxford University Press
    • S. van Thiel, K. Verhoest, G. Bouckaert & P. Laegreid (2012). Lessons and recommendations for the practice of agencification. In K. Verhoest, S. van Thiel, G. Bouckaert & P. Laegreid (Eds.), Government Agencies: Practices and Lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave MacMillan
    • O. James & S. van Thiel (2011). Structural devolution and agencification. In T. Christensen & P. Laegreid (Eds.), Ashgate Research Companion to New Public Management (pp. 209-222). Aldershot: Ashgate
    • S. van Thiel (2011). The empty nest syndrome: Dutch ministries after the separation of policy and administration. In S Van de Walle & S.M. Groeneveld (Eds.), New Steering Concepts in Public Management (pp. 25-40). Bingly: Emerald
    • S. van Thiel (2010). Zelfstandige bestuursorganen en de grenzen van de ministeriële verantwoordelijkheid. In R Andeweg & J Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht (pp. 457-475). Leiden/Amsterdam: Leiden/Amsterdam University Press
    • S. van Thiel (2008). Het lege nest syndroom: ministeries na verzelfstandiging. In F. Ankersmit & L. Klinkers (Eds.), De tien plagen van de staat: de bedrijfsmatige overheid gewogen (pp. 170-188). Amsterdam: Van Gennep
    • S. van Thiel & C. Pollitt (2007). The management and control of executive agencies: an Anglo-Dutch comparison. In C. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg (Eds.), New Public Management In Europe: Adaptation and alternatives (pp. 52-70). Basingstoke: Palgrave Macmillan
    • S. van Thiel, C. Pollitt & V.M.F. Homburg (2007). Conclusions. In C.P. Pollitt, S. van Thiel & V.M.F. Homburg (Eds.), The New Public Management in Western Europe (Adaptation and Alternatives) (pp. 196-203). Basingstoke: Palgrave Macmillan
    • S. van Thiel, A.J. Steijn & M.I.M. Allix (2007). New Public Managers in Europe: changes and trends. In C. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg (Eds.), The New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives (pp. 90-106). Basingstoke: Palgrave, MacMillan
    • V.M.F. Homburg, C. Pollitt & S. van Thiel (2007). Introduction. In The New Public Management in Western Europe (Adaptation and Alternatives) (pp. 1-9). Basingstoke: Palgrave Macmillan
    • S. Blokhuis, S. van Thiel & J. den Uijl (2004). Prestatiemeting in het subsidieproces. In J. Slootmaker, S. van Thiel & J. den Uijl (Eds.), Agentschappen: Actualiteiten. Voortgaande professionalisering van de uitvoering bij het Rijk (SDU Public Controlling Reeks no. 7) (pp. 43-60). Den Haag: SDU
    • S. van Thiel (2004). Quangos in Dutch government. In C. Pollitt & C. Talbot (Eds.), Unbundled government: a critical analysis of the global trend to agencies, quasi-autonomous bodies and contractualisation (pp. 167-183). United Kingdom: Taylor & Francis
    • B. Jenkins, F. Leeuw & S. van Thiel (2003). Quangos, evaluation and accountability in collaborative government. In A. Gray, B. Jenkins, F. Leeuw & J. Mayne (Eds.), Collaboration in public services: the challenge for evaluation. Series Comparative Polic Analysis (volume X) (pp. 53-82). New Brunswick: Transaction Publishers
    • A.J. Smullen & S. van Thiel (2002). Agentschappen: eenheid in verscheidenheid. In A. Kraak & R. van Oosteroom (Eds.), Agentschappen: Innovatie in bedrijfsvoering. Een resultaatgericht besturingsmodel bij uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid (pp. 36-52). Den Haag: SDU Uitgevers
    • S. van Thiel (2000). Ontwerpen met beleid. In A.R. Edwards & L. Schaap (Eds.), Vaardigheden voor de publieke sector (pp. 91-110). Bussum: Coutinho
    • S. van Thiel & V.M.F. Homburg (2000). Organiseren met beleid. In A. Edwards & L. Schaap (Eds.), Vaardigheden voor de publieke sector (pp. 91-109). Bussum: Coutinho
    • F.L. Leeuw & S. van Thiel (1999). Quangocratization in the Netherlands. In M.V. Flinders & M.J. Smith (Eds.), Quangos, accountability and reform: the politics of quasi-government (pp. 72-83). London: MacMillan Press
    • C. Pollitt, S. van Thiel & V.M.F. Homburg (Ed.). (2007). New Public Management In Europe: Adaptation and alternatives. Basingstoke: Palgrave MacMillan
    • S. van Thiel (Ed.). (2004). Governance van uitvoeringsorganisaties. Apeldoorn: Kadaster
    • S. van Thiel (Ed.). (2004). Inleiding. Apeldoorn: Kadaster
    • S. van Thiel (Ed.). (2004). Governance van uitvoeringsorganisaties: overzicht en conclusies. Apeldoorn: Kadaster
    • S. van Thiel & P.M. Karré (Ed.). (2003). ZBO's in actie: handreikingen voor de praktijk. Den Haag: NSOB
    • S. van Thiel (2010). Mapping coordination reforms, part I? [Bespreking van het boek The coordination of public sector organizations: shifting patterns of public management]. International Review of Administrative Sciences.
    • S. van Thiel (2006). Book review [Bespreking van het boek The governance of public and non-profit organisations: what do boards do?]. Acta Politica. Tijdschrift voor Politicologie, 41, 93-96.
    • S. van Thiel (2005). Book Review [Bespreking van het boek Een goede raad voor toezicht]. Openbaar Bestuur, 15(3), 28.
    • S. van Thiel (2004). Relativerend geluid [Bespreking van het boek Sturing van Marktwerking]. .
    • S. van Thiel (2004). Agentschappen veroveren Den Haag [Bespreking van het boek Agencies in European and comparative law]. .
    • S. van Thiel (2003). Toezicht op verantwoording [Bespreking van het boek Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 3. Tweede Kamer, 2002-2003, 28655, nrs 1-2]. .
    • S. van Thiel (2003). Goochelen met getallen [Bespreking van het boek Prestatiemeting in de publieke sector: tussen professie en verantwoording]. .
    • S. van Thiel (2003). Geen bericht, slecht bericht [Bespreking van het boek Performance indicators for police forces]. .
    • S. van Thiel (2003). Toekomst voor raden van toezicht? [Bespreking van het boek Toekomst voor raden van toezicht?]. .
    • S. van Thiel (2003). De calculerende overheid [Bespreking van het boek De calculus van het publieke belang]. .
    • S. van Thiel (2002). De wet en het water [Bespreking van het boek Het water meester: het recht rond de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstroming]. .
    • S. van Thiel (2002). De zelfbewuste ambtenaar [Bespreking van het boek Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging]. .
    • S. van Thiel (2002). Dilemma's van interactief bestuur [Bespreking van het boek Citizen and city: developments in fifteen local democracies in Europe]. .
    • S. van Thiel (1999). Crisis: oorzaken, gevolgen, kansen [Bespreking van het boek Crisismanagement in het openbaar bestuur]. .
    • S. van Thiel (2009). Political influence on public appointments in the Netherlands: the X-factor? [respondents report]. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus University
    • S. van Thiel (2009). Handreiking ten behoeve van de besluitvorming door Provinciale Staten over de verzelfstandiging van het havenschap Zeeland (ZSP). [in opdracht van de Rekenkamer Zeeland]. (Intern rapport). onbekend: EUR
    • S. van Thiel (2008). Evaluatie Rekenkamer Dordrecht. (Extern rapport). Dordrecht: Commissie Evaluatie Rekenkamer
    • S. van Thiel (2007). Best practice in governance of agencies: the case of The Netherlands. Unpublished report for the project on ¿Best practice in governance of agencies ¿ a comparative study in view of identifying best practice for governing agencies carrying out activities on behalf of the European Union¿. (Intern rapport). Rotterdam: Capaciteitsgroep Bestuurskunde
    • S. van Thiel & K. Yesilkagit (2006). Respondentenrapport Cobra Enquête. (Extern rapport). Rotterdam/ Utrecht: Erasmus Universiteit/ Universiteit van Utrecht
    • S. van Thiel & K. Putters (2003). Evaluatie Lijst van 31: doelmatig werken aan doelmatige zorg. (Extern rapport). Diemen: CVZ
    • A.B. Ringeling, E.F. ten Heuvelhof, A. van Sluis & S. van Thiel (2001). Zelfreinigend vermogen? Bestuurlijke rapportage over het stelsel van'niet-reinigbaar' verklaringen en de daarbij betrokken actoren. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • S. van Thiel (2001). Lokale verzelfstandiging: vormen, motieven en resultaten van verzelfstandiging door gemeenten. (Intern rapport). onbekend: BESTUURSKUNDE
    • S. van Thiel (1999). Quangos in cases: the ROC. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202200
    • S. van Thiel (1999). Quangos in cases: IB-Groep. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202200
    • L.G. Tummers, S. van Thiel, A.J. Steijn & V.J.J.M. Bekkers (2011). Policy alienation and work alienation: Two worlds apart? NIG Annual Work Conference: Rotterdam.
    • S. van Thiel, M.V. Flinders & F. Matthews (2010). Patronage, politicization and depoliticization: a comparative analysis of recent developments in the Netherlands and United Kingdom. PSA conference, Edinburgh.: (2010, maart 29 - 2010, april 1).
    • S. Overman & S. van Thiel (2010). Agencification and the Transition to a Post-Bureaucratic Epoch. EGOS conference, Lisbon Portugal. June 2010: .
    • S. van Thiel (2009). The rise of executive agencies: agencification in 21 countries. EGPA conference, SG on public sector organizations: Malta.
    • S. van Thiel (2009). The rise of executive agencies: agencification in 21 countries. NIG annual work conference: Leiden.
    • S. van Thiel (2009). Het lege nest syndroom. Ministerie LNV: Den Haag (2009, januari 22).
    • S. van Thiel (2008). The empty nest syndrome: Dutch ministries after the separation of policy and administration. IRSPM 12: Brisbane Australia (2008, maart 26 - 2008, maart 28).
    • S. van Thiel (2008). Political appointments in Dutch public sector organizations: old and new forms of patronage. EGPA conference: Rotterdam (2008, september 1 - 2008, september 6).
    • K. Yesilkagit & S. van Thiel (2008). Public Sector Organisations. Perceptions of Vertical and Horizontal Influence: Agencies between Hierarchy and Fragmentation. Standing Group on Regulatory Governance, ECPR: Utrecht (2008, juni 5 - 2008, mei 7).
    • S. van Thiel (2011). Lessons and recommendations for the practice of agencification. [policy brief, published May 2011 by order of EU/COST Action programme].
    • K. Yesilkagit & S. van Thiel (2008). Public Sector Organisations. Perceptions of Vertical and Horizontal Influence: Agencies between Hierarchy and Fragmentation. PSA conference: Swansea UK (2008, april 1 - 2008, april 3).
    • S. van Thiel & Z. van der Wal (2007). The effect of organizational value congruence on the relationship between ministries and quangos. NIG annual work conference: Tilburg (2007, november 8).
    • K. Yesilkagit & S. van Thiel (2007). Political influence and bureaucratic autonomy: national and supranational venues of influences and public sector organisations in The Netherlands. EGPA conference: Madrid, Spanje (2007, september 20 - 2007, september 22).
    • S. van Thiel & K. Yesilkagit (2007). Good neighbours or distant friends: relationships between executive agencies and ministries. ECPR conference, SG on Regulation: Pisa, Italy (2007, september 5 - 2007, september 8).
    • S. van Thiel (2006). Managing at arms¿ length: new instruments for the control and monitoring of quangos. EGOS conference: Bergen, Noorwegen (2006, juli 5 - 2006, juli 9).
    • S. van Thiel (2005). Styles of reform. NIG annual workconference: Nijmegen (2005, november 4).
    • S. van Thiel, A.J. Steijn & M.I.M. Allix (2005). The New Public Managers: changes and trends in Europe. IRSPM 9th Conference: Milaan (2005, april 5 - 2005, april 8).
    • S. van Thiel & K. Putters (2004). Conditions for efficiency improvement in Dutch health care. the panel on Health Care Management of the IRSPM VI Conference: Budapest (2004, maart 1).
    • K. Putters & S. van Thiel (2004). Conceptualizing and measuring efficiency in health care. the panel on Health Care Management of the IRSPM VI Conference: Budapest (2004, maart 1).
    • S. van Thiel (2001). Local quangos in the Netherlands: a review. Seminar on NPM Universiteit Nijenrode: Breukelen (2001, juni 12).
    • S. van Thiel (2001). De gewenste organisatiestructuur van eigentijds lokaal bestuur. Workshop Vermande Studiedagen Jaarcongres "Kwaliteit in de wijk door innovatief openbaar bestuur": Ede (2001, juni 22).
    • S. van Thiel (2001). Local quangos in the Netherlands: a review. Fifth International Research Symposium on Public Management: Barcelona (2001, april 9).
    • S. van Thiel, H.J. ter Bogt & P. de Jong (2000). Organisaties van een sessie op het Politicologenetmaal 2000 thema: New Public Management en verzelfstandiging; verwachtingen, verklaringen en gevolgen. Politicologenetmaal: Velthoven (2000, mei 25).
    • S. van Thiel (2000). Causes of quangocratization: a theoratical and emperical explanation of the use of guangos in policy implementation. Politicolenetmaal: Velthoven (2000, mei 25).
    • S. van Thiel (2000). Causes of quangocratization: a theoratical and empirical explanation of the use of quangos in policy implementation. Fourth International Research Symposium on Public Management: Rotterdam (2000, april 13).
   • S. van Thiel (2000, mei 13). Een boekhoudkundige verdwijntruc: overheid in de uitverkoop. Vrij Nederland, pp. 13-13.
   • S. van Thiel & R. van Oosteroom (Eds.). (2004-2004) Bestuurskunde, 14(7).
   • S. van Thiel (2000, juli 11). Quangocratization: trends,causes and consequences. Den Haag, Lezing voor de Raad voor het Openbaar Bestuur.
 • International Journal of Public Sector Management

  Role
  Editor in Chief
  Start date approval
  Feb/2015
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082133

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam