Sandra van Thiel bij Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Erasmus University Rotterdam Campus

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU) start maandag 26 oktober de openbare hoorzittingen. Deze tijdelijke Tweede Kamer commissie doet onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat daarbij. Daarnaast onderzoekt de commissie de wijze waarop de Kamer geïnformeerd wordt over problemen en de wijze waarop de Kamer haar controlerende taak uitvoert wanneer zich problemen voordoen. Hoogleraar Publiek Management Sandra van Thiel van de Erasmus Universiteit en deskundige op het terrein van uitvoeringsorganisaties zal op 9 november de commissie in een openbare hoorzitting te woord staan.

UPDATE | 26 februari 2021 

Eindrapport | Klem tussen balie en beleid 

In de media: nu.nl  en Radio Rijnmond

Aandacht voor uitvoeringsorganisaties is het parlement, met name de Tweede Kamer, niet vreemd maar meestal gaat het dan om incidenten, en om een beperkt aantal organisaties. De afgelopen maanden was er vooral aandacht voor de Belastingdienst. Maar er lijkt nu ook meer aandacht vanuit een wat breder perspectief.

“Het meest interessante aan de onderzoeksvragen van de commissie is dat er nadrukkelijk ook gekeken gaat worden naar de rol van de Tweede Kamer bij uitvoeringsproblemen, zowel aan de kant van het verkrijgen van informatie daarover (de controlefunctie) en ook als de mogelijke mede-veroorzaker ervan. “ laat Sandra van Thiel weten. “De commissie stelt namelijk ook een vraag hoe de rol van de uitvoering van beleid beter geborgd kan worden in het besluitvormingsproces in de Tweede Kamer. Dit is echt een andere invalshoek dan tot nu gebruikelijk. “ vertelt Van Thiel verder.

“Als het ook echt gaat leiden tot meer erkenning van de rol van de politiek bij uitvoeringsproblemen en aanpak daarvan, kan het ook leiden tot een meer bestendigde oplossing van die problemen” stelt Van Thiel.  “Het wordt dus heel interessant wat de commissie gaat vinden en concluderen.”

In oktober en november worden openbare hoorzittingen gehouden. De commissie onder voorzitterschap van Andre Bosman (VVD) verwacht in maart 2021 het rapport op te kunnen leveren.

In de media

Interview in Volkskrant

Interview bij NPO Radio 1

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen