Saradindu Bhaduri nieuwe hoogleraar Prins Claus Leerstoel

Saradindu Bhaduri nieuwe hoogleraar Prins Claus Leerstoel

Dr. Saradindu Bhaduri is benoemd tot nieuwe hoogleraar op de Prins Claus Leerstoel. Professor Bhaduri doet onderzoek naar ‘frugal innovation’ voor en door de armste consumenten. Met zijn leerstoel “Frugal Innovation for Development and Equity” richt hij zich specifiek op innovatie in de informele sector. In het voorjaar van 2016 houdt hij zijn inaugurele rede.

Op voordracht van het Curatorium van de Prins Claus leerstoel, voorgezeten door HKH Prinses Máxima, heeft het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag Saradindu Bhaduri  benoemd op de Prins Claus Leerstoel 2015/2017.  Dr. Bhaduri brengt tijdens zijn termijn academici uit verschillende landen bij elkaar om  kennis en ervaring tussen ‘frugal innovation’ hotspot India en andere opkomende economieën uit te wisselen.

Innovatie die past bij lokale cultuur
'Frugal innovation’ is een nieuw onderzoeksveld binnen de innovatiestudies. Het richt zich op ontwerpen en ondernemen waarbij relatief geavanceerde producten, diensten en systemen binnen het bereik komen van relatief arme consumenten, levend in een omgeving met beperkte middelen. 
De uitdaging  is om niet alleen producten te leveren die van alle extra functies ontdaan zijn om zo de prijs te drukken, maar om hoogwaardige en betaalbare innovaties te leveren die passen bij de lokale omstandigheden en cultuur. Om op deze lokale omgeving aan te sluiten worden ‘frugal innovations’ ontwikkeld in innovatienetwerken van  ondernemers, ontwerpers, investeerders, producenten en distributeurs uit verschillende delen van de wereld.

Over Saradindu Bhaduri
Bhaduri is verbonden aan het Centre for Studies in Science Policy, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India. Tijdens zijn hoogleraarschap brengt hij twee keer drie maanden door aan het ISS in Den Haag, doet hij veldwerk in India en Afrika en geeft hij onderwijs over ‘frugal innovation’. Bhaduri werkt intensief samen met onderzoekers van het Centre for Frugal Innovation in Africa, een van de multidisciplinaire onderzoekscentra van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prins Claus Leerstoel
Prins Claus Leerstoel is een wisselleerstoel op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken en zet het werk voort van Prins Claus (1926-2002) op het gebied van development and equity. De Universiteit Utrecht en het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam stellen om het jaar afwisselend een jonge academicus uit een regio in ontwikkeling aan als leerstoelhouder.

Centre for Frugal Innovations in Africa (CFIA) 
Het CFIA is een van de gezamenlijke multidisciplinaire onderzoekscentra van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek van het centrum is gericht op het identificeren van omgevingen waarin ‘frugal innovations‘ het best tot hun recht komen in het verbeteren van de levens van consumenten en producenten onderaan de wereldwijde sociaaleconomische piramide.

Meer informatie

Drs Femke van der Vliet/Drs. Sandra Nijhof, International Institute of Social Studies, external relations.
femke.vandervliet@eur.nl/sandra.nijhof@eur.nl
T (070) 426 0472/414