Sjoerd van Bekkum over het aandeelhoudersbelang in bestuurdersbeloningen

Sjoerd van Bekkum over het aandeelhoudersbelang in

Sinds de financiële crisis van 2008 is met verontwaardiging gereageerd op verrijking van topmanagers door salarisstijgingen en uitgekeerde bonussen na wanprestatie. In verschillende landen (waaronder Nederland) worden daarom initiatieven genomen om de invloed van aandeelhouders op bestuurdersbeloningen te vergroten. Maar het zijn momenteel al de aandeelhouders die de beloning grotendeels betalen en het prestatiedoel van de manager bepalen. De discussie over beloningen zou verbeteren als we kijken naar de manier waarop die beloningen tot stand komen. Sjoerd van Bekkum, universitair docent aan Erasmus School of Economics, schrijft hierover in Economisch Statistische Berichten (ESB).

De discussie over bestuurdersbeloningen zou gebaat zijn bij minder nadruk op de hoogte van bonussen en de beloning, en meer op de prikkels die uitgaan van het beloningspakket. Om corporate governance te verbeteren zijn er alternatieven voor het aandeelhoudersbelang (opties, aandelen), zoals crediteurenbelangen (pensioenen). Ook zou de discussie over beloningen verbeterd worden door te kijken naar de manier waarop die beloningen tot stand komen.

Meer informatie

Klik hier voor het volledige artikel.