Sleutelfuncties voor 'ESE' vrouwen in de pensioensector

Sleutelfuncties voor 'ESE' vrouwen in de pensioensector

De pensioensector wordt al decennia gedomineerd door mannen, en dan vooral mannen boven de vijftig. Zo zit er geen enkele vrouw in het twaalfkoppige bestuur van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van pensioenfondsen. Door de crisis op de financiële marketen is de voorheen 'saaie' pensioensector zeer dynamisch geworden. De komende jaren staan enorme veranderingen op stapel die het stelsel minder kwetsbaar voor ontwikkelingen op de financiële markten moeten maken. Ambitieuze vrouwen kunnen daar een rol in spelen, en willen dat ook. Geruisloos hebben vrouwen sleutelfuncties in de pensioenbranche weten te veroveren, waarin ze invloed kregen op de toekomst van ons pensioenstelsel. Binnen deze groep is Erasmus School of Economics sterk vertegenwoordigd, zo blijkt uit een artikel uit de Elsevier d.d. zaterdag 30 maart 2013.

Zo geldt Fieke van der Lecq, APG-hoogleraar Pensioenmarkten aan Erasmus School of Economics, als een van de grootste pensioendeskundigen van Nederland. Erasmus School of Economics alumnus Angelien Kemna wordt gezien als de grootste pensioenbelegger van Nederland in haar functie als directeur beleggingen Algemene Pensioen Groep (APG). Ook alumnus Else Bos, momenteel bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder PGGM, heeft eerder ruim 100 miljard onder haar hoede gehad voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Meer informatie

Klik hier voor het gehele artikel.