SmartPort samenwerking verlengd tot 2026

Waardevolle bijdrage aan emissieloze, efficiënte en competitieve haven
Ossip van Duivenbode - Rotterdam Make It Happen

De samenwerkende partners van SmartPort zetten hun samenwerking voort en verlengen hun verbintenis tot en met 2026.  Partijen binnen de kennishub SmartPort werken sinds 2015 aan de innovatievraagstukken van de Rotterdamse haven. De energietransitie, digitalisering en automatisering binnen de roadmaps energie & industrie, logistiek en  maritieme infrastructuur vragen om kennis om uiteindelijk tot de juiste investeringsbeslissingen te komen. SmartPort draagt bij aan het ontwikkelen van deze kennis met als doel een emissieloze, efficiënte en competitieve haven in 2050.

Kennishub

Vraaggedreven onderzoek heeft in de afgelopen 6 jaar mede door SmartPort impact opgeleverd. Door het uitvoeren van ruim 100 onderzoeken sinds 2015 zijn de trends die op de haven afkomen helder in beeld gebracht. In de vorm van het agenderen, coalities vormen enhet leveren van de juiste beslisinformatie heeft de kennishub indirect en direct bijgedragen aan het versnellen van de innovatie van de haven. Zicht op de komst van digitale boekingsplatformen, de explosieve groei van de haven van Duisburg, het breed gedragen project Gridmaster, het belang van sociale innovatie, kennis over cyberveiligheid zijn slechts een greep uit de onderzoeken die SmartPort heeft geïnitieerd. De recent gedeelde resultaten van het ruimtevraagstuktonen aan dat de haven uit zijn jasje groeit. Zonder coherente samenwerking is extra fysieke ruimte noodzakelijk voor het realiseren van de energietransitie blijkt uit het recent gepubliceerde rapport. Hier legt o.a. elektrificatie en de ontwikkeling van  e-fuels vooral een druk legt op de bestaande ruimte.

De Rotterdamse haven gaat door een grote transitie heen. SmartPort ontwikkelt beslisinformatie om de innovatiekracht van bedrijven te vergroten.

Victor van der Chijs

voorzitter van Deltalinqs, de ondernemersorganisatie van het Havenbedrijf Rotterdam

Sinds 2015

SmartPort is in het leven geroepen door de samenwerkende partners in 2015; het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft en sinds 2018 TNO, Marin en Deltares en ondersteund door Provincie Zuid Holland en TKI Dinalog. Door het samenbrengen van het havenbedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, waarbij onderzoek enkel wordt uitgevoerd als er meerdere behoefstenstellers uit het bedrijfsleven zijn, kan er waardevolle kennis worden gegenereerd.

De verlenging van SmartPort betekent erkenning van het effect dat we samen met onze partners hebben bereikt in de afgelopen 6 jaar. Samenwerking staat hier centraal en is onmisbaar voor het slagen van de energietransitie.

Elisabeth van Opstall

directeur SmartPort

Meer informatie

Joan van Winsen, SmartPort: T (010) 402 0338, E joan.van.winsen@smart-port.nl

Gerelateerde content

Samenwerking SmartPort verlengd tot 2023

De partners in SmartPort, het kennisinstituut van de haven van Rotterdam, hebben de samenwerking met drie jaar verlengd, tot 2023. 

AI in haven- en maritiem onderzoek in Leiden, Delft en Rotterdam

Op de universiteiten van Rotterdam, Delft en Leiden bruist het van AI-onderzoek op haven- en maritiem gebied. "'We staan voor grote uitdagingen in de haven."

Erasmus Universiteit sluit zich aan bij project van €25 miljoen aan duurzame energie voor havens

Het project, onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam, start naar verwachting in september 2021. In totaal 45 organisaties gaan samenwerken in een alliantie.
Gerelateerde opleiding

Maritime & Transport Law

Master in Maritime & Transport Law: The programme provides you with thorough, in-depth knowledge of the dynamic world of maritime and transport law.

Urban, Port and Transport Economics

Master in Urban, Port & Transport Economics: Focus on the challenges in organising and managing transport, logistics and cities, boosting economic growth.

Port Management and Maritime Logistics

An exploration on port and maritime economics in the Port of Rotterdam, maritime capital of Europe. Rotterdam is renowned as one of the largest port and…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen