Sociale ongelijkheid: de kloof tussen hoog- en laag opgeleiden

Bob Bronshof

Jeroen van der Waal, hoogleraar Stratificatiesociologie aan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, werkte voor de start van zijn academische carrière tien jaar als matroos toen hij de mavo zonder diploma verliet. De wereld van zowel hoog- als laagopgeleiden is hem niet onbekend. Met zijn onderzoek focust hij op de verschillen tussen beide groepen. "Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in politiek, rechtspraak en wetenschap minder is bij mensen die lager opgeleid zijn. “Dan is de vraag: hoe komt dat?”, aldus Van der Waal.

Om een antwoord op deze vraag te krijgen is Van der Waal in gesprek gegaan met lager opgeleiden. Hieruit kwam naar voren dat veel lager opgeleide burgers een zogeheten culturele afstand voelen tot wetenschappers of politici. Ze communiceren anders, houden van andere hebben andere interesses. Ze ervaren ook dat op hen wordt neergekeken. “Zij ervaren echt dedain. Dat blijkt op allerlei manieren het wantrouwen in instituties te voeden”, volgens Van der Waal. Dat beeld is voor een deel ook terecht. “Mark Rutte heeft een keer gezegd dat mensen die protesteerden bij een aankondiging van de plaatsing van een asielzoekerscentrum tokkies waren waar niet naar moest worden geluisterd.”

Gebrek aan vertegenwoordiging

Uit het onderzoek van Van der Waal blijkt ook dat lager opgeleiden geen vertegenwoordiging vanuit de Tweede Kamer ervaren. Het gaat hierbij niet alleen over de standpunten, maar ook over of ze zich herkennen in politici. “De manier waarop politieke partijen hun talent scouten en coachen leidt ertoe dat degene die daar boven komt drijven iemand is waarover de hoger opgeleide burger enthousiast is, maar de lager opgeleide niet", aldus Van der Waal.

Kloof verkleinen

“Het patroon wat je ziet, is heel moeilijk te repareren. Ik vermoed dat de kloof alleen maar groter wordt. De segregatie tussen hoog en laag neemt ook toe wanneer wordt gekeken naar met wie je een relatie aangaat, wie je op de werkvloer tegenkomt en waar je kinderen op school zitten. Dat zijn twee steeds meer gescheiden werelden.” Een mogelijke oplossing ligt bij de hoger opgeleiden, ze moeten meer gevoel krijgen bij de verschillende belevingswerelden, zo betoogt Van der Waal.

Meer informatie

Lees het hele artikel van Rijnmond hier!

Gerelateerde content

Rol van statusverschillen in de opleidingsbreuklijn

Lageropgeleide burgers hebben minder vertrouwen in de politiek, rechtspraak en wetenschap dan hogeropgeleide burgers, en worden daarin minder vertegenwoordigd.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen