Sociale vlaktaks maakt belastingsysteem niet eenvoudiger

Sociale vlaktaks maakt belastingsysteem niet eenvoudiger

In zijn column in het Antilliaans Dagblad schrijft Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan Erasmus School of Economics en directeur van wetenschappelijk bureau Deloitte, over de belastingplannen van het nieuwe kabinet. 

'Als reden voor een sociale vlaktaks wordt vaak aangevoerd
dat het fiscale stelsel er veel eenvoudiger van zou
worden. Dat is echter een misvatting: eenvoud heeft
met veel of weinig tariefschijven weinig te maken. Eenvoud
moet vooral bereikt worden door allerlei bijzondere regelingen, veelal aftrekposten,te schrappen. En dat gebeurt in het regeerakkoord nauwelijks. Wel is het de bedoeling dat aftrekposten voortaan alleen tegen het tarief van de eerste schijf in aanmerking worden genomen.' aldus Kavelaars.

Meer informatie

Hieronder leest u de column in het Antilliaans Dagblad, d.d. 21 oktober 2017.