Structurele oplossingen nodig om nieuwe generaties criminelen te voorkomen

Jongeren in Delfshaven
Jongeren in Delfshaven
Eric Fecken

In de landelijke top-10 van de wijken met de meeste jongeren die het risico lopen om in de misdaad te belanden, bezet de stad Rotterdam met wijken Delfshaven en Feijenoord respectievelijk de derde en zesde plek. Een zorgwekkende ontwikkeling waar langetermijnoplossingen voor moeten worden gezocht, benadrukt Robby Roks, universitair hoofddocent Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In totaal gaat het in Nederland om ruim 162.000 risicojongeren, becijfert RTL Nieuws. Vaak groeien zij op in een achterstandswijk en met schulden, hebben ze moeite om op school mee te komen (wat kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten) en krijgen ze al een taakstraf op jonge leeftijd. “Met een deel kan het over een paar jaar heel goed gaan, maar een aantal groeit door naar de georganiseerde misdaad. Dan kun je denken aan de handel in cocaïne, maar ook betrokkenheid bij liquidaties en afpersing”, vertelt Roks.

Recent trokken de ministeries van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming samen 143 miljoen euro uit voor het voorkomen van nieuwe generaties drugscriminelen in probleemwijken. Volgens Roks zijn dat stappen in de goede richting. “Jongerenwerk en buurtwerk zijn de afgelopen tien jaar wegbezuinigd uit de wijken waar dat wel echt noodzakelijk was. Maar er is meer voor nodig, zoals het wegwerken van de structurele ongelijkheden. Als we daar niet bovenop zitten, is het dweilen met de kraan open”, zegt hij tegen RTL Nieuws.

Erasmus School of Law

Wat zorgt ervoor dat risicojongeren juist niet in de misdaad belanden?

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is brede welvaart een belangrijk thema. Ook het onderzoek van Roks is van grote waarde op dit gebied. “Bij maatschappelijke vraagstukken gaan we vaak te snel over op de aanpak of het maken van beleid, terwijl we vaak niet zo goed weten wat nu daadwerkelijk het probleem is. Met mijn onderzoek probeer ik een systematischer en wetenschappelijker beeld te krijgen van de problematiek”, legt hij uit.

Zo denkt Roks dat het belangrijk is om in de nabije toekomst verder onderzoek te doen naar jongeren. “Nu gaat het over de risicofactoren, maar wat minstens zo interessant is, zijn de beschermende factoren: wat zorgt ervoor dat risicojongeren juist niet in de misdaad belanden? Daar weten we nog helemaal niet zoveel over en dat zou heel nuttige informatie kunnen zijn.”

Voorzitter van het College van Bestuur Ed Brinksma: “Voor de economie kun je de metafoor van een lekkend bad gebruiken. Technologische innovatie is te vergelijken met emmers water waarmee je het bad bijvult, maar door de lekken gaat veel verloren. Sociale innovatie probeert de lekken te verkleinen, of zelfs te stoppen. Beide leiden tot een groter volume water, d.w.z. economische groei. Zo proberen wij ook te kijken naar het thema brede welvaart. Hoe kunnen we als universiteit niet alleen innoveren, maar ook bijdragen aan structurele oplossingen voor maatschappelijke problemen? De overheid moet daarom meer investeren in bredere welvaart en zo de ongelijkheid in de samenleving en de tweedeling verkleinen, want de tweedeling wordt alleen maar groter als we niks doen.

Onderzoeker

Dr. Robby Roks

Meer informatie

Lees hier het RTL Nieuws-artikel

Gerelateerde content
Foto van Robby Roks

Rivaliserende jeugdbendes verdedigen steeds vaker hun wijk

Criminoloog Robby Roks licht de problematiek omtrent jeugdbendes, die zich laten inspireren door Amerikaanse gangs en gangsterrap, toe.
Gerelateerde links
Nieuwsdossier Brede Welvaart en Gelijke Kansen

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen