Student bedrijfskunde heeft beste idee om vaccinatiebereidheid te verbeteren

Student bedrijfskunde David Teng heeft het beste idee om de vaccinatiebereidheid te verhogen in Nederland. Samen met zijn nichtje Yeewah Chong (student UvA) bedacht hij het ‘Covid-19 Opt-out system’, een systeem dat het plannen van vaccinaties veel makkelijker moet maken. Ze wonnen met het idee de ‘Covid Behavioural Challenge’, uitgeschreven door de Rijksoverheid. De derde prijs werd gewonnen door het idee voor een vaccinatie buddy-campagne van Jari Hoogstins (onderzoeker bij ECRi), Emiel Maasland (managing director van ECRi) en Inge Merkelbach (gedragswetenschapper bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences).

De prijsvraag is bedoeld om goede ideeën te verzamelen om daarmee de vaccinatiebereidheid in Nederland te verhogen. Met het beste idee is 15.000 euro gemoeid. De derde prijs was voor een team van ESSB en ECRi (Erasmus Competition & Regulation institute) dat het idee indiende voor een ‘vaccinatie buddy-campagne’. De campagne is gericht op (vooral) jongeren om hen aan te moedigen een vaccinatieafspraak te maken met een buddy (bijvoorbeeld een huisgenoot of familielid) en daarover te berichten op sociale media.

Automatisch plannen vaccinaties

Bij het idee van Teng en Chong is het de bedoeling dat vaccinatie-afspraken automatisch ingepland worden bij het dichtstbijzijnde vaccinatiestation. Mensen hebben dan altijd nog de mogelijkheid om zelf de afspraak te annuleren of te wijzigen. “Door de vaccinaties als standaard in te stellen, worden de transactiekosten, zoals mentale inspanning, papierwerk en problemen bij het maken van de afspraak verminderd. Hiermee hopen we een toename in het aantal personen die bereid zijn het vaccin te nemen”, zo legt Teng uit. In het systeem worden er ook sms-herinneringen verstuurd, met als doel het aantal gemiste en geannuleerde afspraken significant te verminderen.

Inspiratie uit donorstudie

Momenteel volgt de student een pre-master bedrijfskunde om daarmee uiteindelijk de master Management of Innovation te gaan volgen aan de Rotterdam School of Management. Eerder volgde hij een bachelor Industrieel Product Ontwerpen en studeerde hij ondernemerschap aan UC Berkeley, California. “Deze challenge sluit natuurlijk heel goed aan op mijn achtergrond, omdat ik affiniteit en ervaring heb op het gebied van innovatie. Uiteindelijk zijn we op dit idee gekomen door een beroemde studie van Johnson en Goldstein uit 2013, waarin ze laten zien hoe door veranderingen in het donorsysteem het aantal donaties enorm kan toenemen.

Meer commitment door vaccinatie-buddy

Dit idee voor een vaccinatiebuddy vanuit ESSB en ECRi is gebaseerd op verschillende gedragsprincipes waarvan is aangetoond dat ze positief gezondheidsgedrag bevorderen. Ten eerste vergroot het maken van een afspraak met een buddy de kans dat men zich aan de afspraak houdt. Door dit publiekelijk aan te kondigen op social media, wordt deze commitment nog groter. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke middelen de kans vergroten dat een voornemen ook een daadwerkelijke actie wordt als het moment van de afspraak aanbreekt. Ten tweede kan door het betrekken van een buddy de vaccinatie een sociale activiteit worden, waardoor het aantrekkelijker wordt. Samen gaan maakt het niet alleen leuker, een buddy helpt ook mensen die een hekel hebben aan naalden of er bang voor zijn.

Ten derde versterkt het vertonen van het gewenste gedrag op sociale media de sociale norm, omdat daarmee impliciet wordt gecommuniceerd dat je laten vaccineren het juiste en sociaal wenselijke gedrag is. Sociale normen blijken een belangrijke rol te spelen bij het beïnvloeden van het (gezondheids)gedrag van anderen. De reden om zich in eerste instantie op jongeren te richten is omdat zij mogelijk minder intrinsiek gemotiveerd zijn om zich te laten vaccineren dan ouderen, omdat de kans om ernstig door het virus te worden getroffen kleiner is.

In de komende weken wordt onderzocht welke elementen uit de prijswinnende ideeën gebruikt kunnen worden in toekomstig overheidsbeleid met betrekking tot Covid-19.. Wil je meer weten over deze en andere prijswinnende ideeën? Lees meer op de officiële website.

Meer informatie

Meral van Leeuwen, persvoorlichter EUR, 06-40264367, press@eur.nl

Gerelateerde content

Inge Merkelbach over Winkelen en de Coronacrisis "We zijn toch vaak geneigd te denken als mensen: dat overkomt mij niet"

De meeste mensen weten heel goed dat ze juist nu drukke plekken moeten vermijden. Hoe kan het dat ze dan toch besluiten om massaal te gaan winkelen zoals met…

Unilever Research prijs voor psycholoog Sarina Verwijmeren

Werk is een belangrijke bron van betekenis in het leven van veel mensen, maar wat als werk een repetitieve of juist complexe bezigheid is?

NVO scriptieprijs voor orthopedagoog Emma Roza

Roza heeft in haar onderzoek bestudeerd welke effecten psychologische behoeftebevrediging (gevoelens van competentie, autonomie, en verbondenheid) hebben op…
Gerelateerde links
ECRi

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen