‘Studenten zoeken relevantie en het onderwijs moet daarop aansluiten’

Dat Zina Burgers deelneemt aan het Strategic Design Lab Toekomstgericht onderwijs is niet zo gek: de derdejaars Bachelorstudente studeert niet alleen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen, maar is ook bestuurslid van Education in Transition, waar ze zich inzet voor een sociaal verantwoordelijke en waardevolle universiteit gericht op relevante en actuele maatschappelijke uitdagingen.

Zina denkt dat ze een waardevolle bijdrage kan leveren, zowel door haar perspectief als student als door haar persoonlijke interesse. Ze benadrukt dat de universiteit niet alleen kennis moet overbrengen, maar studenten juist op zoek zijn naar vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, problemen oplossen en samenwerken. ‘Nu word je vaak in een groepje gezet en wordt er maar vanuit gegaan dat je kunt samenwerken’, legt Zina uit. ‘Maar je kunt juist veel leren van de juiste begeleiding bij zo’n proces. Hoe zorg je ervoor dat iedereen een goede rol aanneemt waarbij het maximale uit zijn of haar kwaliteiten worden gehaald?’

Samen verandering vormgeven

Zina merkt dat de wens tot verandering aanwezig is bij zowel studenten als professoren. ‘Maar veel professoren weten niet precies hoe ze die verandering moeten vormgeven, of de werkdruk is simpelweg te hoog om er voldoende tijd aan te besteden.’ Met de gemotiveerde studenten van Education in Transition organiseren ze zelf verdieping door middel van Teach-ins. Ze maken rond een bepaald onderwerp een interdisciplinaire lees- en kijklijst en komen bij elkaar om specifieke maatschappelijke problemen te bespreken en kennis toe te passen.

Worden studenten misschien onderschat? Zina: ‘Laatst hoorde ik iemand het mooi omschrijven: onderwijs aan de universiteit is aan het verkleuteren. Er wordt vanuit gegaan dat er geen intrinsieke motivatie is. Maar die is er wel, zolang het onderwijs aansluit op wat studenten willen.’

Toekomstgericht onderwijs

Het Design Lab Toekomstgericht onderwijs is volop bezig met vernieuwende ideeën. Zina noemt een aantal voorbeelden: ‘Modulair onderwijs in plaats van lineair, waarbij studenten meer aan het stuur staan en kunnen kiezen voor verdieping of verbreding op gebieden die zij interessant vinden en behoefte aan hebben. Studenten moeten meer inzicht krijgen in welke vaardigheden ze hebben en op welk gebied ze nog veel kunnen leren. Digitalisering, engagement en personalisering zijn thema’s die terug blijven komen.’

Ideeën van studenten realiseren

Wat is Zina’s persoonlijke motivatie om mee te doen? In 2024 is zij ten slotte al klaar met studeren. ‘Ik zie echt graag verandering voor toekomstige studenten. En ik merk dat studenten en medewerkers aan de EUR openstaan voor nieuwe ideeën.’ Zina merkt wel degelijk dat er veel studenten zijn met goede ideeën wat betreft onderwijsvernieuwing: ‘Maar die weten vaak niet waar ze heen moeten met die ideeën. Daar moet de universiteit duidelijker in zijn. Het lijkt mij logisch dat je alle stakeholders betrekt bij vernieuwing, zoals nu gelukkig gebeurt door studenten op te nemen in de Design Labs.’

Onderwijs moet aansluiten op de problemen van nu

‘De noodzaak is er’, maakt Zina duidelijk: ‘Studenten zoeken relevantie voor hun toekomst en de universiteit moet realiseren dat ze moet veranderen, omdat het steeds meer gaat om wat je kunt en niet enkel om wat je weet. De universiteit zou meer handvatten moeten bieden aan studenten om zich te ontwikkelen.’ Hoe ziet Zina de toekomst het liefst voor zich? ‘Onderwijs zou moeten aansluiten op de problemen van nu, betrokkenheid bij studenten creëren en gericht zijn op algemene waarden ontwikkelen, zoals een positieve impact maken op de wereld.’

Meer informatie

 

Lees meer over Strategie 2024 of stuur een e-mail: strategy2024@eur.nl.