Subsidie Erasmus Trustfonds voor onderzoek naar emoties bij vastgoedontwikkelingen

Hoe reageren burgers op plannen rond stedelijke ontwikkeling en de bouw van nieuw vastgoed? En op welke manieren kunnen mensen deze emoties reguleren? Die vragen staan centraal in het onderzoek van bestuurskundige dr. Jasper Eshuis van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Het is een interdisciplinair onderzoek dat hij in samenwerking met psychologie gaat uitvoeren. Hij won een Timeless Grant van het Erasmus Trustfonds en start rond oktober zijn overzeese onderzoeksavontuur.

Emoties bij vastgoedontwikkelingen

‘We gaan onderzoeken hoe burgers omgaan met emoties rondom vastgoedontwikkelingen, en wat dat betekent voor hun participatie in de planontwikkeling. Een voorbeeld van zulke emoties is de boosheid die bij burgers ontstond bij de plannen voor de bouw van een hoofdkantoor van Google in Berlijn. De protesten in Berlijn leidden er uiteindelijk toe dat de bouw niet doorging. Naast negatieve emoties kunnen vastgoedplannen ook enthousiasme oproepen, bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe huizen. Enthousiaste nieuwe bewoners kunnen een grote steun zijn in wijkontwikkeling.’

Emoties in de drama-democratie

‘Emoties spelen een ontzettend grote rol in onze democratie. We leven in een drama-democratie. De overheid kiest er vooralsnog vaak voor om emoties van burgers te negeren of te onderdrukken. Eerder onderzoek geeft aanwijzingen dat dit waarschijnlijk niet zo’n goede strategie is. Via dit onderzoek willen we meer te weten komen, en bijdragen aan beter bestuur in de drama-democratie.’

Overzees avontuur

‘Dit onderzoek is een samenwerking tussen University of Californie Berkeley en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Voor mij is dit een enorme kans om samen te werken met internationale toponderzoekers. Ik vertrek rond oktober dit jaar richting Berkeley. Zowel in Berkeley als in Rotterdam gaan we via experimenten onderzoeken hoe mensen emoties over vastgoedplannen kunnen reguleren, en wat dat betekent voor hun participatie in planvorming.’

Samenwerking tussen bestuurskundigen en psychologen

‘Het is een interdisciplinair onderzoek van bestuurskundigen en psychologen. De psychologen weten veel van emoties en emotieregulering, de bestuurskundigen weten veel van burgerparticipatie. Vanuit psychologie zijn prof.dr. Marise Born (EUR) en dr. Iris Mauss (Berkeley) betrokken, prof.dr. Jurian Edelenbos en ik vanuit bestuurskunde (EUR).’

Motieven van Erasmus Trustfonds om dit onderzoek de Timeless Grant te geven

‘Allereerst is dit onderzoek in wetenschappelijk opzicht heel vernieuwend. We gebruiken onderzoeksmethoden om emoties te meten die in bestuurskunde nog nooit zijn gebruikt. Ten tweede is de samenwerking met Berkeley interessant. Het Erasmus Trustfonds staat voor een vitale EUR, en een samenwerking met zo’n topuniversiteit wordt dan ook erg gewaardeerd. Ten derde geven we ruimte aan jong talent, iets wat het Erasmus Trustfonds van belang vindt. We gaan PhD-ers betrekken en twee bachelorstudenten van het Honoursprogramme.’

Link met Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens

‘Met dit interdisciplinaire onderzoek dragen we bij aan vitale steden, doordat we kennis vergroten over emoties en participatie rondom stedelijke ontwikkeling. Participatie is belangrijk voor de vitaliteit van steden. Goede emotieregulering is direct gekoppeld aan het welbevinden van mensen. Dit onderzoek draagt dan ook bij aan vitale burgers.’

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen