Succesvolle Round table over Integrated Reporting

Succesvolle Round table over Integrated Reporting

Op donderdag 12 september organiseerde hoogleraar Accounting Maarten Pronk van Erasmus School of Economics samen met Ernst & Young (EY) een round table discussie over het onderwerp Integrated Reporting. Dit is een nieuwe ontwikkeling die veel aandacht krijgt in het bedrijfsleven. Het gaat om het geïntegreerd communiceren van de strategie, governance, prestaties en vooruitzichten inclusief de impact van de organisatie op de samenleving en het milieu. Integrated Reporting kan de komende jaren een grote impact hebben op de jaarverslagen van bedrijven omdat onder andere meer niet-financiële informatie zal worden verstrekt.

Sprekers tijdens deze round table waren Jan Peter Balkenende (Erasmus School of Economics/EY), Paul Druckman (CEO International Integrated Reporting Council), Peter Sampers (DSM), Micha Tiekink en Michel Aupers (Rabobank), Claudia Kruse (APG), Nancy Kamp (EY) en Karen Maas (Erasmus School of Economics). Allen gaven zij hun visie op Integrated Reporting als opsteller, gebruiker, accountant, consultent of onderzoeker. De in totaal twintig deelnemers aan deze discussie zijn hoofdzakelijk senior accounting professionals van toonaangevende Nederlandse bedrijven.

De belangrijkste conclusies van de round table zijn:

  • Integrated Reporting moet een logisch gevolg zijn van Integrated Thinking. Dat betekent dat niet alleen gecommuniceerd moet worden over de impact op samenleving en milieu, maar dat dit onderdeel moet zijn van de strategieontwikkeling en -implementatie.
  • De niet-financiële informatie is van belang voor financieel-analisten en institutionele investeerders. Er is duidelijk vraag naar de informatie die een Integrated Report biedt.
  • Bij de verdere uitwerking van Integrated Reporting moet ook nagedacht worden hoe moderne communicatietechnologieën gebruikt kunnen worden voor het communiceren van de informatie.
  • De bijdrage vanuit de wetenschap aan deze ontwikkeling is nog heel beperkt.
  • De ontwikkelingen rond Integrated Reporting gaan ontzettend snel. Dit gaat op een heel korte termijn veel impact hebben.