Tien lessen over de relaties tussen ministeries en uitvoeringsorganisaties

Uitvoeringsorganisaties zoals het UWV, de Belastingdienst en het CBR komen vaak in het nieuws en meestal niet positief. Er lijkt van alles mis te gaan in de uitvoering van overheidsbeleid. Maar waar ligt dat aan? Problemen hebben vaak te maken met politieke druk en een gebrek aan goede samenwerking tussen ministeries en uitvoerings-organisatie.  Dan heeft het inzetten van bijvoorbeeld een reorganisatie weinig zin. Dit stelt bestuurskundige prof. dr. Sandra van Thiel van de Erasmus Universiteit Rotterdam in haar nieuwe boek ‘Leren loslaten’ waarin zij tien lessen presenteert voor de relaties tussen ministeries en uitvoeringsorganisaties.

Sandra van Thiel doet reeds 25 jaar onderzoek naar uitvoeringsorganisaties en geeft regelmatig advies aan ministeries en uitvoeringsorganisaties. In dit boek heeft ze haar inzichten gebundeld in tien lessen. En daarbij geeft zij praktische oplossingen. Er zijn lessen over nieuwe instrumenten die ingezet kunnen worden door ministeries, maar ook laat ze zien welke competenties nodig zijn voor goed relatiemanagement. Ten slotte doet zij een oproep om meer te investeren in kennis van de uitvoering bij de politiek en ambtenaren.
Alle lessen zijn gebaseerd op wetenschappelijke bronnen, uit binnen- en buitenland, die zijn verwerkt in eindnoten zodat het boekje handzaam en toegankelijk blijft voor de lezer.

Geschreven op verzoek van uitvoeringsorganisaties

Het boek is geschreven op verzoek van een aantal uitvoeringsorganisaties, als bijdrage aan het debat over uitvoeringsorganisaties dat momenteel gaande is in Den Haag. Zo is er een ministeriele commissie uitvoering (MCU) ingesteld waarin bewindslieden zich laten informeren over analyses van de problematiek van de uitvoering. De Tweede Kamer heeft een parlementair onderzoek ingesteld naar dit onderwerp.

Over Sandra van Thiel

Prof. dr. Sandra van Thiel is sinds mei 2020 hoogleraar Publiek Management bij de EUR.  Daarvoor was zij hoogleraar Publiek Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor 2012 was zij Universitair Hoofddocent Bestuurskunde bij de EUR. Zij doet onderzoek naar verzelfstandiging van publieke organisaties en de sturingsrelaties tussen overheden en die organisaties. Ze heeft meer dan 100 academische publicaties op dit gebied, in diverse tijdschriften en bij uitgevers. Ook geeft ze regelmatig adviezen aan overheden en verzelfstandigde organisaties. In 2012 leidde ze een parlementair onderzoek voor de Eerste Kamer naar de gevolgen van verzelfstandiging voor burgers.

Overhandiging 1e exemplaar

Sandra van Thiel heeft het eerste exemplaar van 'Leren loslaten' overhandigd aan Loes Mulder, Secretaris-Generaal Ministerie Sociale Zaken en voorzitter van de Ambtelijke Commissie Uitvoering. 

Leren loslaten door Sandra van Thiel
Uitgever: Boom Bestuurskunde, Den Haag
ISBN: 978-94-6236-136-2
Te bestellen via Boom Den Haag 

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen