Toegang tot zorg in Afrika blijft achter, ondanks economische groei

Toegang tot zorg in Afrika blijft achter, ondanks

Iedereen die het nodig heeft moet gezondheidszorg van goede kwaliteit kunnen krijgen, zonder financiële drempels. Dat is een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde naties heeft geformuleerd voor de komende vijftien jaar. Igna Bonfrer evalueert in haar proefschrift de hervormingen in de financiering van de gezondheidszorg in Afrika. Zij promoveert donderdag 11 juni 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorafgaand hieraan vindt het symposium “Strategies towards Universal Health Coverage: African experiences” plaats. 

Het onderzoek van Bonfrer richt zich op Afrikaanse landen. Zij profiteren wel van gestage economische groei, maar de toegankelijkheid tot noodzakelijke zorg blijft nog ernstig achter. In het symposium staat de vraag centraal welke hervormingen het meest effectief zijn om in 2030 tot universele gezondheidszorg te komen. Bij dit symposium zijn vooraanstaande deskundigen op het gebied van de financiering van Afrikaanse gezondheidszorg aanwezig, evenals functionarissen van de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank.

 “Strategies towards Universal Health Coverage: African experiences” wordt georganiseerd door het instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg en het  Rotterdam Global Health Initiative.