Uitreiking KVS Preadviezen op de Dag van het Gedrag 2017

Uitreiking KVS Preadviezen op de Dag van het Gedrag 2017

Op donderdag 23 november a.s., op de Dag van het Gedrag, presenteert de KVS de Preadviezen 2017 Gedragseconomie en Beleid. De Dag van het Gedrag is een evenement van het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) van de gezamenlijke ministeries.

Onder redactie van Robert Dur, hoogleraar Economie van Prikkels en Prestaties aan Erasmus School of Economics, reflecteren economen uit tien verschillende gebieden in de Preadviezen 2017 op de vraag hoe gedragseconomie belangrijke vakgebieden binnen de economie heeft veranderd en bespreken ze de implicaties van gedragseconomie voor het beleid. Tevens komen ze elk met een concreet beleidsadvies voor Nederland, waarop een beleidsmaker een reactie geeft. Gedragseconomie staat volop in de belangstelling, zowel in de wetenschap als in het beleid, hetgeen nog eens wordt bevestigd met de recentelijke toekenning van de Nobelprijs voor de Economie aan gedragseconoom Richard Thaler.

Dag van het Gedrag

Tijdens de Dag van het Gedrag op 23 november (locatie: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249 te Den Haag) zijn er van 13:30-14:30 uur vier KVS-deelsessies die gaan over de Preadviezen van dit jaar. Onderwerpen zijn arbeidsmarkt en onderwijs; belastingen en criminaliteit; pensioenen en financieel gedrag; gedragsconsumenten en de woningmarkt. In de afsluitende plenaire sessie worden om 15:30 uur de KVS Preadviezen officieel uitgereikt, tegelijkertijd met de aanbieding van een rapport van BIN NL over welke resultaten er met gedragsinzichten in het Nederlandse beleid al zijn behaald.

Meer informatie

Voor meer informatie over De Dag van het Gedrag, klik hier.