Unilever Research Prijs voor onderzoek jeugd

Emily Tang, winnares Unilever Research Prijs 2019

Voor haar masterscriptie: Routine Outcome Monitoring: Insight into the social and emotional development of youth in Rotterdam, heeft pedagoog Emily Tang van de Erasmus Universiteit Rotterdam de jaarlijkse Unilever Research Prijs 2019 toegekend gekregen.

Sinds begin 2015 zijn alle Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het gehele zorgaanbod, van universele en preventieve dienstverlening tot gespecialiseerde zorg, voor jongeren tot 18 jaar. Om de uitkomsten van de jeugdzorg te beoordelen, maken gemeenten gebruik van monitoringinstrumenten. Het monitoren van de interventies in de jeugdzorg is belangrijk, omdat het zowel beleidsmakers als zorgprofessionals informatie verschaft over de effectiviteit van de jeugdzorg.  
 
Emily Tang heeft haar onderzoek uitgevoerd in opdracht van afdeling Jeugd van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam wilde weten hoe ze hun aanbieders van preventieve jeugdhulp konden ondersteunen in de uitvoering van Routine Outcome Monitoring (ROM) bij interventies die de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd bevorderen. Beoordelingen met monitoringsinstrumenten na afloop van de ingezette jeugdzorginterventies ontbreken vaak. Emily Tang deed haar onderzoek bij professionals die werken met meetinstrumenten om de sociale en emotionele ontwikkeling van jongeren te meten en te onderzoeken wat hun ervaringen zijn met het werken met deze instrumenten, in het bijzonder de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).

De resultaten van haar onderzoek geven aan dat de professionals Routine Outcome Monitoring (ROM) nuttig vinden, maar ook zeer tijdrovend. Bovendien ervaren zij dat de formulering van de items van de SDQ vaak verwarrend is voor ouders en niet geschikt is in een niet-klinische context. Op basis van haar onderzoek beveelt zij daarom aan een nieuw instrument te construeren dat goed past bij de setting van preventieve jeugdhulp om de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdigen te monitoren.

Uit het juryrapport

Emily ontwikkelde een uniek instrument om de ervaringen van professionals met ROM te meten. Dit deed zij door bestaande documenten en literatuur als uitgangspunt te nemen. Dit onderzoek is belangrijk voor jongeren en ouders, omdat alleen het daadwerkelijke gebruik van een goed monitoringinstrument het mogelijk maakt om de jeugdhulp die zij ontvangen verder te verbeteren. Emily heeft haar onderzoek zelfstandig uitgevoerd en heeft veel en goed werk verzet. De scriptie is goed geschreven en zij heeft tijdens haar onderzoek vele ingewikkelde statistische analyses uitgevoerd.

 
Emily is afgestudeerd met de scriptie Routine Outcome Monitoring: Insight into the social and emotional development of youth in Rotterdam bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen, Masterprogramma pedagogiek en onderwijs, specialisatie Gezinspedagogiek, onder de begeleiding van prof. dr. Annemiek Harder. Vanaf 1 januari 2020 start zij als promovendus bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Unilever Researchprijs

Unilever kent onderzoekprijzen toe aan de meest getalenteerde studenten in de chemie, biologie, werktuigbouwkunde en sociale wetenschappen. De dertien Nederlandse universiteiten nomineren elk hun meest talentvolle student om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding. De prijs bestaat uit een beeld en een cheque van 2500 euro.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 010 408 2135, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen