Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving

Is deze studie iets voor jou?

Deze master richt zich op actuele vraagstukken over ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren in een diverse samenleving, met een specifieke focus op de grootstedelijke context.

Belangrijkste Feiten & Cijfers

Type
Master
Diploma
MSc
Vorm
Fulltime
Voertaal
Nederlands
Tijdsduur
1 jaar
Studiepunten (EC)
60
Startdatum
September
Aanmelddeadline (EEA)
31 mei
Bekijk alle

Het studieprogramma in het kort

De omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien, zoals hun gezin, school en buurt, is enorm divers. Hoe kom je als pedagoog tot een opvoedadvies op maat waarin je rekening houdt met deze diversiteit? Welke voordelen en risicofactoren brengt het opgroeien in een diverse samenleving en een grootstedelijke context met zich mee? Voor dit soort actuele en dagelijkse vraagstukken zijn wetenschappelijk geschoolde, kritisch denkende en diversiteits-sensitieve pedagogen nodig. 

Waarom deze studie

Bekijk de opleidingsvideo

Studenten aan het woord - Opvoedvraagstukken in een Diverse Samenleving

Dit ga je leren

In drie thematische vakken, waarin theorie en vaardigheden worden geintegreerd, gaan we aan de slag met thema’s zoals opgroeien binnen het gezin, opgroeien met leeftijdgenoten en sociale media, en opgroeien in de grootstedelijke context. We werken aan een concrete toepassing van inhoudelijke kennis in advisering aan ouders, jongeren, pedagogische professionals en beleidsmakers. In de tweede helft van het studiejaar loop je stage (praktijk of onderzoek) en schrijf je je masterthesis. 

Bekijk het studieprogramma

Past deze studie bij jou?

  • Je leert hoe je actuele en dagelijkse opvoedvraagstukken identificeert, analyseert en aanpakt.
  • Je werkt aan wetenschappelijk onderbouwd, persoonlijk en diversiteits-sensitief advies voor ouders, professionals en beleidsmakers. 
  • Je wordt opgeleid tot een kritisch denkende professional die theorie en praktijk integreert in het grootstedelijke werkveld en daarbuiten.

Meer weten? Ontmoet ons hier

Studenten die elkaar ontmoeten

Kom alles te weten over deze opleiding op één van onze (online) evenementen.

Bekijk al onze evenementen

Carrièremogelijkheden na je studie

Na de masterspecialisatie ben je in staat om onderbouwd, oplossingsgericht en diversiteits-sensitief te werken met actuele en dagelijkse opvoedvraagstukken in verschillende contexten van de pedagogiek.

Bekijk jouw toekomst

Wat vinden onze studenten?

Hacer Bektas

Hacer Bektas - Alumna

Door de interactieve gastcolleges heb ik mijn kennis van het vakgebied vergroot en kennisgemaakt met verschillende professionals.
Hacer Bektas - student master Gezinspedagogiek
Door de interactieve gastcolleges heb ik mijn kennis van het vakgebied vergroot en kennisgemaakt met verschillende professionals.

Toen ik de Academische Pabo volgde, liep ik stage in het onderwijs. Tijdens de oudergesprekken kwam ik verschillende soorten gezinnen tegen en besefte dat ik meer wilde weten over het gezinssysteem erachter. Zo ontstond bij mij het idee om bij een opvoedadviesbureau te gaan werken. Het masterprogramma Gezinspedagogiek leek me een goede voorbereiding. Een van de redenen om aan de Erasmus Universiteit Rotterdam dit masterprogramma te volgen, was het curriculum. Vooral het vak Kind en Media wekte mijn belangstelling.

Nu ik bezig ben met de opleiding, bevallen de vakken en het onderwijs me goed. Zo vond ik het heel interessant om de rol van de vader binnen de opvoeding van het kind te bestuderen. Vaak gaat de aandacht in de pedagogiek naar de moeder en minder naar de rol van andere opvoeders. Samen met medestudenten heb ik een voorstel geschreven voor een nieuw preventie- en interventieprogramma gericht op de opvoeding door vaders.

Door de interactieve gastcolleges heb ik mijn kennis van het vakgebied vergroot en kennisgemaakt met verschillende professionals. Tijdens de practica leerden we om wetenschappelijke literatuur te vertalen naar opvoedkundig advies en hoe dit te presenteren aan de opvoeders.

Het internationale karakter van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de diversiteit aan mensen speelde ook een rol mijn studiekeuze. Tijdens de studie leer je je medestudenten met verschillende komaf goed kennen. Daarnaast heb ik, als bestuurslid van een Turkse studentenvereniging op de campus, een aardig netwerk opgebouwd dat van waarde kan zijn in mijn verdere loopbaan.

Hacer Bektas - student master Gezinspedagogiek

Michelle van Diën

Michelle van Diën - Alumna

Ik heb het gevoel in staat te zijn om oplossingsgericht te werken aan alledaagse opvoedvraagstukken binnen en buiten het gezin.
Ik heb het gevoel in staat te zijn om oplossingsgericht te werken aan alledaagse opvoedvraagstukken binnen en buiten het gezin.

Mijn naam is Michelle van Diën en ik volg de master Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik ben tot deze keuze gekomen na het volgen van de minor ‘Gezinnen van nu’ tijdens de Bachelor Psychologie. Ik ben geïnteresseerd in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en daarom is de master ook een goede keuze geweest voor mij. Tijdens de master heb ik kennis opgedaan over hoe je als gezinspedagoog het beste advies kunt geven aan ouders en de invloed die media hebben op kinderen. Daarnaast heb ik gewerkt aan een adviesbrochure voor opvoeders en een preventie-/interventieprogramma waarin ik zelf de doelen formuleerde. Bovendien heb ik geleerd voorlichting te geven aan ouders en professionals.

Deze verworven kennis en vaardigheden pas ik momenteel toe in de praktijk. Ik loop stage bij het project ‘Samen Leren’. Dit project van Bureau Frontlijn richt zich op het begeleiden van gezinnen in achterstandswijken van Rotterdam-Zuid. Het doel is om de ontwikkelkansen van kinderen in groep 1 t/m 4 te vergroten. Dit gebeurt tijdens wekelijkse huisbezoeken waar ouders vaardigheden krijgen aangeleerd op het gebied van opvoeding en onderwijsondersteunend gedrag. De stage sluit goed aan bij mijn opleiding. Ik heb het gevoel in staat te zijn om oplossingsgericht te werken aan alledaagse opvoedvraagstukken binnen en buiten het gezin.

This vibrant city offers a variety in art, nightlife, culture and sports. Everything you wish for to enjoy your student life to the fullest.

Experience the city here
Your student life starts in the vibrant city of Rotterdam

Een studie kiezen is knap lastig! Twijfel je nog over deze studie en wil je overzicht hebben? Ontvang een overzichtelijke digitale brochure van deze opleiding.

Brochure aanvragen
Nog niet helemaal zeker over je keuze? Vraag een brochure aan!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen