Unilever Researchprijs 2015 voor bestuurskundige René Karens

Unilever Researchprijs 2015 voor bestuurskundige René Karens

De Unilever Research Prijs 2015 is toegekend aan bestuurskundige René Karens van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor zijn masterscriptie Joining the Conversation? Analyzing new public diplomacy by international governmental organizations on Twitter.  Hij onderzocht waarom internationale gouvernementele organisaties zoals de Europese Unie, de World Trade Organization, de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie Twitter op verschillende manieren gebruiken.

Sociale media spelen in de internationale politiek sinds het begin van de 21ste eeuw een steeds belangrijkere rol. René Karens heeft onderzocht waarom verschillende internationale organisaties Twitter op verschillende manieren gebruiken. Sommige instellingen gebruiken hun Twitter-account alleen om informatie te verzenden, anderen gebruiken het relaties op te bouwen met burgers. Hij verzamelde en codeerde meer dan 7000 tweets van 49 instellingen. Daarnaast voerde hij case studies uit bij vijf internationale gouvernementele organisaties, waarbij hij de personen interviewde die het beheer hadden over de Twitter accounts. Ook werden de interne richtlijnen voor sociale media van deze organisaties onder de loep genomen.

Verklaringen Twittergedrag

Karens concludeert dat er twee verklaringen zijn voor het Twittergedrag van organisaties. Ten eerste beïnvloeden organisatorische kenmerken, zoals focus op formele regels en procedures, mate van onafhankelijkheid van de lidstaten en de houding van het hogere management, welke rol en verantwoordelijkheid organisaties voor zichzelf zien; dienaar van de lidstaten of van de bredere gemeenschap en burgers. Organisaties die zichzelf zien als dienaar van de wereldwijde gemeenschap en burgers hebben meer de neiging om Twitter te gebruiken om relaties met burgers te leggen.  Een tweede verklaring is het verschil in ‘Twitter capaciteit’ die organisaties hebben. Organisaties die intern capaciteit vrijmaken voor het beleid, beheer en de evaluatie van activiteiten op sociale media zijn beter in staat de mogelijkheden van Twitter te herkennen. Zij hebben de neiging om Twitter meer te gebruiken om relaties met burgers aan te gaan. Organisatorische kenmerken en daaruit voortvloeiende drijfveren van individuele organisaties bepalen dus hoe zij hun rol in de wereld zien en hoe zij in staat zijn Twitter hierbij inzetten.

René Karens krijgt de Unilever Researchprijs 2015 voor zijn innovatieve vraagstelling, zijn doorzettingsvermogen en zijn creativiteit bij het oplossen van problemen die hij tijdens het onderzoek tegenkwam. Hij is in staat om kernachtig en helder literatuur samen te vatten en argumenten met zeer grote nauwkeurigheid te ontleden. René Karens is zeer ondernemend in het boven tafel krijgen van belangrijke onderzoeksgegevens die soms moeilijk toegankelijk waren.

Zijn scriptie, geschreven voor de Internationale Master Public Management &Policy, onder de begeleiding van dr. Michal Onderco, werd gewaardeerd met een 9 en hij studeerde Cum Laude af. Naast zijn studie was hij voorzitter van de Universiteitsraad. Momenteel werkt hij als senior-beleidsmedewerker bij de afdeling Bestuurlijke- en Juridische Zaken van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij actief in het Departement Bestuurskunde-Sociologie waar hij promotieonderzoek doet naar het thema ‘branding als governancestrategie’.

Unilever Researchprijs

Unilever kent onderzoekprijzen toe aan de meest getalenteerde studenten in de chemie, biologie, werktuigbouwkunde en sociale wetenschappen.De dertien Nederlandse universiteiten nomineren elk hun meest talentvolle student om in aanmerking te komen voor deze onderscheiding. De prijs bestaat uit een beeld en een cheque van 2500 euro.

Nadere informatie

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW, e-mail: kooistra@fsw.eur.nl, tel. 010 4082135