Universitaire onderscheiding voor de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam

Het College van Bestuur van Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR) onderscheiden met de Civilitate, een zeer speciale studentenprijs die het College sporadisch uitreikt. Tijdens een korte ceremonie op maandag 29 augustus jl. mocht Sebastiaan Frommé, president van het 53e bestuur van de EFR, uit handen van rector magnificus Huib Pols de bijbehorende plastiek met de transparante beeltenis van Erasmus in ontvangst nemen.

Ten overstaande van honderden eerstejaars-economiestudenten en (oud-) bestuursleden van de EFR motiveerde de rector in zijn speech de toekenning van deze onderscheiding aan de EFR: ‘De EFR is een faculteitsvereniging die al meer dan een halve eeuw studenten aan zich weet te binden, dankzij de op de studie- en carrièregerichte activiteiten die het organiseert, zoals de EFR-businessweek. Er verschijnen dan sprekers van formaat op het podium: ministers, staatssecretarissen, presidenten van de Europese Centrale Bank en van de Europese Commissie. Maar ook de voorzitter van het Internationale Olympisch Comité, het Internationale Rode Kruis en de secretaris-generaal van de NAVO om maar enige te noemen. Hoe ze dat voor elkaar krijgen is mij een raadsel, maar de EFR draait zijn hand er niet voor om.’

Pols sloot zijn toespraak af met de woorden: ‘Als College van Bestuur hebben wij veel waardering voor de faculteitsvereniging van Erasmus School of Economics die zich al jaren op zo’n bijzondere wijze weet te manifesteren, zowel in als buiten de Erasmus Universiteit. Ieder jaar weer blijkt een nieuw bestuur in staat de activiteiten op het uitzonderlijke niveau te houden. De EFR is een faculteitsvereniging van grote klasse; groot in ledental, groots in prestaties. Chapeau!’

Over de Civilitate

De Civilitate is ontleend aan een van de werken van Desiderius Erasmus, getiteld De civilitate morum puerilium libellus, ofwel: ‘Boekje over goede manieren voor kinderen’. Erasmus, die vooral wereldberoemd is vanwege zijn bestseller Lof der Zotheid, heeft veel geschreven over onderwijs en opvoeding. Ook de Civilitate uit 1530 werd een bestseller, in vele talen vertaald en als schoolboek gebruikt tot ver in de 18e eeuw. De Civilitate-onderscheiding is een plastiek met de transparante beeltenis van Erasmus. De kunstenaar Ad Haring liet zich inspireren door een gravure van Albrecht Dürer, een tijdgenoot van Erasmus. Het grote exemplaar, in glas, staat voor het E-gebouw. Dat kunstwerk was in 1998 een geschenk van alle studentenverenigingen van de universiteit aan het College van Bestuur ter ere van 85-jarig bestaan.

Over de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Economische Faculteitsvereniging Rotterdam (EFR) is het begeleiden van studenten bij het vormgeven van hun carrière. De activiteiten van de EFR zijn gericht op het leggen van contact tussen studenten en de publieke en private sector. De EFR doet dit sinds 1964 jaar in, jaar uit door het organiseren van evenementen, lezingen en biedt instellingen en bedrijven de mogelijkheid om zichzelf (uit naam van EFR) te profileren bij studenten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Ronald de Groot, communicatie adviseur van Erasmus School of Economics. rdegroot@ese.eur.nl, +31 6 53 641 846.