Universiteiten steunen klimaatbrief unaniem

Alle veertien universiteiten hebben hun steun uitgesproken voor de klimaatbrief die inmiddels door bijna 1300 medewerkers is ondertekend. De brief doet een stevige oproep aan de universiteiten om zelf een ambitieuze klimaatagenda uit te voeren. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “De wetenschap kan en moet een hoofdrol spelen in de aanpak van klimaatverandering. Dan gaat het om kennis, maar ook om de inzet die we als universiteiten zelf kunnen plegen.’’

Het gaat dan om zaken als woon-werkverkeer van de medewerkers, terugtrekken van investeringen in de fossiele industrie en het verminderen van vliegverkeer waar mogelijk.

De initiatiefnemers tonen zich verheugd dat alle veertien universiteiten hun steun aan de brief uitspreken. Mede-initiatiefnemer Thea Hilhorst: “Na het meest recente rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over opwarming van anderhalve graad is het glashelder dat iedereen stappen moet zetten, overheid, bedrijfsleven maar ook universiteiten en individuele wetenschappers. Zelf probeer ik nu bewust minder te vliegen. Reizen is onderdeel van de wetenschap, maar we kunnen veel vaker met de trein en investeren in andere vormen van communicatie.”

'Reizen is onderdeel van de wetenschap, maar we kunnen veel vaker met de trein en investeren in andere vormen van communicatie.'

Mede-initiatiefnemer Thea Hilhorst
Hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw bij ISS

Ook Heleen de Coninck, Universitair Hoofdddocent Innovation studies aan de Radboud Universiteit en auteur van het meest recente IPCC rapport, is duidelijk over de opgave: “Het IPCC-rapport toont aan dat de gevolgen van zelfs maar twee graden temperatuurstijging groot en gedeeltelijk onomkeerbaar zijn. We stevenen nu op meer dan 3 graden af. Als er niet op alle niveaus ingegrepen wordt, is anderhalve graad snel buiten bereik. De universiteiten zijn hier ook een factor in, dus brede steun voor deze brief is daarom een betekenisvolle stap”.

Veel universiteiten zijn nu al bezig met een ambitieuze agenda op een aantal terreinen die genoemd worden in de brief, zoals reisgedrag of voedsel. 

Professor