Update demonstraties campus Woudestein Liveblog

Campus Woudestein.
Campus Woudestein.
Alexander Santos Lima

De ontwikkelingen rond de oorlog tussen Israël en Hamas en de bevolking van Gaza volgen elkaar in rap tempo op, zowel in het Midden-Oosten als in Nederland. 

In dit liveblog zijn de laatste updates over de ontwikkelingen aan onze universiteit verzameld. 

De situatie op de campus is op dit moment rustig. Een groep van ongeveer 40 demonstranten is nog aanwezig op de Plaza.

Inmiddels hebben enkele demonstranten verschillende plekken op de campus beklad met verf: muren, een trappenhuis en ook het grote scherm op Campus Plaza.

Er is contact gelegd met de demonstranten. Er is voorgesteld binnen met elkaar in gesprek te gaan, zonder gezichtsbedekking en na identificatie. De demonstranten hebben vooralsnog aangeven onder deze voorwaarden niet op de uitnodiging in te willen gaan.

Als voorzorgsmaatregel is besloten om het FoodPlaza om 17.00u te sluiten.

Op dit moment verloopt de demonstratie vreedzaam, er is geen reden om zoals eerder te besluiten de gebouwen volledig te sluiten. Alle geplande bijeenkomsten, colleges en andere evenementen gaan door.

Het is gewoon mogelijk om de parkeergarages uit te rijden, inrijden is momenteel niet mogelijk.

De demonstratie wordt gemonitord om zo eventuele maatregelen te treffen indien de situatie daarom vraagt. Veiligheid voor studenten, medewerkers en demonstranten heeft zoals altijd de hoogste prioriteit.

Uit voorzorgsmaatregel is besloten dat Sanders Building, Erasmus Building en Mandeville Building toegankelijk zijn op vertoon van medewerkerspas of studentenpas.

Pro-Palestina demonstratie 30 mei

Rond 14:30 uur is een pro-Palestina protest gestart op campus Woudestein. Enkele tientallen demonstranten hebben zich verzameld voor Food Plaza met een drumband en twee tentjes. Meer informatie volgt.

Hoe we verder willen

In deze roerige tijden willen we stilstaan bij de recente gebeurtenissen en de protesten die hebben plaatsgevonden in reactie op het aangrijpende conflict tussen Israël en Hamas in Gaza, en op de manier waarop we als universiteit hier een vervolg aan willen geven.

Juist in deze moeilijke tijden willen we een inclusieve en respectvolle universiteit zijn, een gemeenschap waarin iedereen zich veilig en gehoord voelt, ondanks de soms zelfs grote verschillen van mening. De situatie in Gaza roept alom diepe emoties op, ook bij ons. We willen nogmaals benadrukken dat vreedzame bijeenkomsten en protesten essentiële onderdelen zijn van democratische expressie en een manier waarop onze gemeenschap haar stem kan laten horen. Onze universiteit is en blijft een omgeving waarin dialoog en begrip centraal moeten staan.

Erasmiaanse waarden

Het is belangrijk dat we elkaar proberen te vinden in onze gedeelde waarden van menselijkheid, rechtvaardigheid en respect voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond of overtuigingen. Daarvoor dienen onze Erasmiaanse waarden: maatschappelijke betrokkenheid, wereldburgerschap, verbindend, ondernemend en ook ruimdenkend.

Daarom hebben we vanaf het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas gezegd dat we dialoog, debat en demonstraties faciliteren. We zien dat een deel van onze studenten en medewerkers deze verantwoordelijkheid op zich neemt door deel te nemen aan teach-ins, walk-outs en demonstraties. Ze laten hun stem horen tegen de humanitaire crisis. We erkennen dat dit wrijving, ongemak en angst met zich mee kan brengen. Maar het hoort bij de aard en kern van een universiteit dat we volharden in het geven van ruimte aan verschillende perspectieven, inzichten en overtuigingen. Dat er kritisch debat kan zijn. Dat het schuurt. Wel is het belangrijk dat al onze studenten en medewerkers zich op onze campus veilig voelen, of ze nu een Palestijnse, Joodse of andere achtergrond hebben. Discriminatie, vernieling of geweld horen niet thuis op een universiteit. Zij bedreigen daarmee de academische vrijheid en de ervaren veiligheid.

Dialoog

We hebben vorige week donderdag moeten besluiten de universiteit te sluiten. Dat hadden we veel liever niet hoeven doen. Door het dringende verzoek van de driehoek (burgemeester, politie en OM) Rotterdam voelden we geen andere keuze. De veiligheid van zowel studenten, medewerkers als demonstranten kon niet worden gegarandeerd. De organiserende partijen hebben hun aangekondigde demonstratie op de campus vervolgens verplaatst, maar sluiten niet uit dat nieuwe acties op een later tijdstip alsnog naar de campus komen.

Helaas geeft een aantal organisatoren via social media aan geen behoefte te hebben aan een dialoog. Wij vinden het belangrijk altijd open te blijven staan voor dialoog en we merken dat veel van onze studenten en medewerkers er net zo in zitten. Dat is immers de kern en aard van een universiteit: dat je altijd in gesprek blijft met elkaar, en altijd nieuwsgierig bent naar overwegingen en argumenten van de ander. We laten ons niet gijzelen door partijen die naar eigen zeggen ‘niet in gesprek willen, maar een revolutie willen afdwingen’. Dat hoort niet bij de aard van een academie.

3 Pijlers

We nemen daarom het initiatief om de dialoog hierover diepgaander en omvangrijker te voeren. Die aanpak is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Activiteiten om de saamhorigheid en het begrip binnen de EUR-gemeenschap te versterken.
     
  2. Het bevorderen van transparantie en normatieve criteria in onze samenwerkingsverbanden.
     
  3. Initiatieven om bij te kunnen dragen aan de wederopbouw van de kennisinfrastructuur in Gaza.

1: Dialoogtafels

We gaan met elkaar in gesprek binnen de vaste overlegstructuren met studenten en medewerkers, zoals de Universiteitsraad, en we faciliteren en organiseren dialoogtafels, via het IDEA Center en mogelijk ook via Studium Generale en de Living Room. Studenten en medewerkers wordt uitdrukkelijk gevraagd mee te organiseren en mee te doen.

2: Commissie Samenwerkingsverbanden in oprichting

Er wordt een universiteitsbrede Commissie Samenwerkingsverbanden EUR opgericht die kan adviseren over samenwerking met internationale kennisinstellingen en andere partners. Belangrijke criteria hierbij zijn mensenrechten, kennisveiligheid en de kernwaarden van de EUR. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de criteria en de procedure. Zodra de leden zijn benoemd, zullen als eerste de samenwerkingsverbanden met partners die betrokken zijn bij de situatie in Gaza en Israël worden onderzocht.

3: Bijdrage aan wederopbouw van de kennisinfrastructuur in Gaza

Na de verwoesting van de academische structuur in Gaza is wederopbouw noodzakelijk. Hoewel we ons realiseren dat onze mogelijkheden onder de huidige omstandigheden beperkt zijn, willen we onderzoeken hoe we samen met andere universiteiten en de internationale academische gemeenschap studenten, wetenschappers en instituten in Gaza kunnen helpen. Zowel in Gaza en op de Westbank, als in uitwisseling van studenten en medewerkers. Hierover gaan we ook graag met onze EUR-gemeenschap in gesprek.

Samen kunnen we werken aan een rechtvaardigere en vreedzamere wereld. Laten we blijven streven naar constructieve en respectvolle manieren om onze humanitaire, maatschappelijke en academische verantwoordelijkheid te vervullen.

College van Bestuur,

Ed Brinksma
Annelien Bredenoord
Ellen van Schoten

Campus woudestein in de zomer

Erasmus Universiteit Rotterdam heropent campus op vrijdag 17 mei

De aangekondigde pro-Palestina demonstratie op campus Woudestein heeft, na sluiting van de gebouwen op dringend advies van de driehoek, vandaag geen doorgang gevonden op het terrein van Erasmus Universiteit Rotterdam. De campus blijft donderdag 16 mei dicht, maar op vrijdag 17 mei zullen de gebouwen openen en alle colleges, werkzaamheden, tentamens en andere activiteiten hervat worden. De enige uitzondering is een klein aantal in Sanders Building, omdat deze colleges al geannuleerd zijn.

Een aantal pro-Palestijnse organisaties heeft hun demonstratie van vandaag verplaatst naar het stationsplein van Rotterdam Centraal. Op sociale media van organiserende partijen is te lezen dat zij wel van plan zijn om op een ander moment alsnog naar campus Woudestein te komen. De universiteit treft daar, wederom in samenwerking met de driehoek van burgemeester, politie en OM, de nodige voorbereidingen voor. Veiligheid staat uiteraard voorop, en in samenspraak met de driehoek zullen de komende tijd de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden. Meer informatie volgt.

Veelgestelde vragen over demonstratie

Op een aparte pagina houden we een lijst met de actuele antwoorden op veelgestelde vragen bij. Kijk daar ook om up-to-date te blijven.

Rustig op campus Woudestein

Het is stil op campus Woudestein. De pro-Palestina demonstratie was gepland om 13:00 uur. Maar tot op heden is het rustig. Het protest lijkt verplaatst naar station Rotterdam Centraal.

Lege campus op donderdag 16 mei 2024.

Online berichten dat demonstratie campus Woudestein is afgelast

Er verschijnen berichten dat de pro-Palestina demonstratie op campus Woudestein van vandaag is afgelast. De campus blijft hoe dan ook gesloten voor vandaag. De veiligheid op campus is de verantwoordelijkheid van de driehoek en deze is aanwezig op campus.

Erasmus Universiteit sluit morgen alle gebouwen op dringend advies van de driehoek

Naar aanleiding van het dringend advies van de driehoek Rotterdam (bestaande uit burgemeester, politie en OM) sluit de Erasmus Universiteit uit veiligheidsoverwegingen donderdag 16 mei alle gebouwen op campus Woudestein en het Erasmus University College. Pro-Palestijnse organisaties hebben deze dag een demonstratie aangekondigd op de campus vanaf 13 uur. De demonstratie op de campus kan wel doorgaan en het College van Bestuur blijft in gesprek met vertegenwoordigers van studenten en medewerkers. 

Voorzitter van het College van Bestuur Ed Brinksma: “Het is buitengewoon teleurstellend dat het nodig is om alle gebouwen op de campus te sluiten. Onze eigen studenten en medewerkers willen met deze demonstratie op vreedzame wijze aandacht vragen voor de situatie in Gaza en de veranderingen die zij willen zien. Omdat echter de aard en omvang van de demonstratie niet kan worden ingeschat heeft de driehoek ons dringend verzocht om deze preventieve maatregel te treffen en alle gebouwen te sluiten. Het verloop van protesten elders in het land toont aan dat de risico’s aanzienlijk kunnen zijn.”

Omdat alle gebouwen dicht gaan zullen er deze dag geen examens, colleges, werkgroepen, promoties, oraties en evenementen plaatsvinden op de campus. Ook de online tentamens (via online proctoring) gaan niet door. Geprobeerd wordt waar mogelijk online onderwijs aan te bieden en/of activiteiten van de campus af te verplaatsen.  

Brinksma: “We vinden het belangrijk dat er gedemonstreerd kan worden. Doordat we onze gebouwen niet toegankelijk maken, hopen we ook dat deze demonstratie de nodige ruimte krijgt. We willen dat er binnen een universiteit ruimte is voor verschillende meningen en voor vreedzame demonstraties. Uiteraard hopen we allemaal op een respectvol en open gesprek zoals dat eerder heeft plaatsgevonden en hopen we taferelen zoals in Amsterdam te voorkomen. De veiligheid van zowel de studenten en de medewerkers van onze universiteit als de deelnemers staat evenwel voor ons als universiteit voorop.”

Walkout op de campus

Vanochtend hebben zo'n 70 mensen gehoor gegeven aan de brede oproep van Dutch Scholars for Palestine voor een zogenaamde walkout. Zij liepen rond 11 uur weg van het college, de werkgroep of de werkplek en troffen elkaar buiten op campus Woudestein. Zoals bij eerdere meetings rond de situatie in Gaza zijn ook nu mensen met elkaar in gesprek gegaan en ze scanderen leuzen. Ze vragen aandacht voor de situatie in Gaza en de Palestijnse bevolking.

Voorzitter van het College van Bestuur Ed Brinksma bij Radio Rijnmond - Woensdag 15 mei 17:30

Meer informatie

Op een aparte pagina houden we een lijst met de actuele antwoorden op veelgestelde vragen bij. Kijk daar ook om up-to-date te blijven.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen