Update: Visievorming Online Onderwijs

Met de sessie op 31 maart is de scan fase, de eerste fase van de visievorming, afgesloten en is de focus fase aangebroken. In de zogenaamde focusfase worden nieuwe ideeën getoetst, nieuwe prototypes gebouwd, bestaande modellen afgebroken en opnieuw gemodelleerd, met als doel een gezamenlijke visie op Online Onderwijs te “bouwen”. 

Op vrijdag 17 juni is de focusfase ingegaan en heeft een creatieve brainstormsessie plaatsgevonden. Voor de brainstormsessie was de ruimte op de begane grond in het Polak-gebouw getransformeerd in een creatieve omgeving, zie hier de fotos.

Vertrekkend vanuit het toekomstperspectief van Farshida Zafar zijn de collega's aan de slag gegaan met het bouwen van een fysiek driedimensionaal model van Online Onderwijs 2020. Bij het bouwen van het 3D-model moest rekening worden gehouden met de volgende elementen: 

  • Wat zijn de belangrijkste doelgroepen/ stakeholders/ actoren binnen het fysieke model?
  • Op welke manieren interacteren deze met elkaar?
  • Op welke manier hebben jullie de inhoud van het onderwijs gemodelleerd en wat zijn de belangrijkste keuzes hierin?
  • Op welke wijze hebben jullie de gekozen leerpaden en leerstijlen gemodelleerd en wat zijn de belangrijkste keuzes hierin?
  • Welke barrières zijn er doorbroken?

Na een kleine 45 minuten hebben de verschillende groepen het door hen gebouwde model van online onderwijs aan elkaar gepresenteerd. Uit de verschillende presentaties valt op te maken dat het definiëren van doelgroepen op zichzelf een lastig karwei is. Dat de verschillende doelgroepen andere behoeften hebben en het onderwijsaanbod in de toekomst verrijkt moet worden met online onderwijs om alle doelgroepen te kunnen bedienen. Na het bouwen van de 3D modellen zijn de collega’s gevraagd drie ‘keuze’ templates in te vullen. De eerste betreft de ‘inhoud van het onderwijs: welke keuzes’, de tweede betreft ‘leerpaden en leerstijlen: welke keuzes’ en de laatste betreft het doorbreken van barrières en dan uiteraard met de vraag ‘welke barrières dienen doorbroken te worden’ in het achterhoofd. Na het invullen van de templates is de groep gevraagd om drie concrete stappen te formuleren om de laatste fase van het visietraject in te kunnen gaan. Deze laatste fase (de zogenaamde ‘act’ fase) houdt in dat gedurende de zomer de faculteiten worden bezocht en meegenomen in het toekomstbeeld. Deze facultaire gesprekken hebben tot doel een gezamenlijke koers uit te stippelen met in acht neming van de facultaire wensen en ambities.

Het visietraject wordt afgesloten met een conferentie in oktober. Daarbij is het van belang dat docenten - innovators- aanwezig zijn. Geïnteresseerden kunnen zich in eerste instantie aanmelden bij zafar@law.eur.nl.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen